Hệ thống phó bản tổ đội

Hệ thống phó bản tổ đội

Diễn giải : Cùng một tên phó bản, cùng vào cửa tại 1 NPC nhưng chia ra làm 2 loại - chế thông thường ( dễ ) và chế độ khiêu chiến ( khó) 
- Chế độ thông thường: Thường là boss rất yếu, vật phẩm rơi ra là tâm pháp xanh và các trang bị và đá rất sida
- Chế độ khiêu chiến: Boss khoẻ hơn, rớt các mảnh đổi tâm pháp tím, đá xanh, đá tím và trang bị và thời trang đeo lưng.

Chế độ pb thông thường( dễ ) đều có giới hạn số lần nhận thưởng đặc biệt khi đánh boss, và nếu số lần này chưa đạt giới hạn thì người chơi sẽ được thưởng thêm vàng khoá. Ví dụ như hình là 4/15 - tức là mới đi được 4 lần, còn có thể nhận thưởng thêm 11 lần, sau khi hết số lần đó sẽ không được thưởng vàng khoá nữa mà chỉ rớt những vật phẩm như hình. 

 Đây là mức khiêu chiến ( chế độ khó ), boss khoẻ hơn nhưng vật phẩm rơi ra cũng giá trị hơn

Thực tế hiện nay, các phó bản này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước kia, kể cả với newbie. Vậy nên các bài hướng dẫn về phó bản tập chung chủ yếu vào các hướng dẫn phó bản cấp cao ( Phó bản đoàn ).Với các bạn nào gặp khó khăn trong việc đi những phó bản này có thể nhờ người trong bang trợ giúp hoặc chỉ dẫn.
- Lượng ca -