Hệ thống phó bản một người

Hệ thống phó bản một người

Phó bản 1 người boss rất yếu và vật phẩm rớt ra ngoài tâm pháp xanh ra thì gần như toàn rác, phần này chỉ giới thiệu sơ qua cho các newbie hiểuCách vào pb : Bạn chỉ cần ấn vào để tự tele đến, nói chuyện với NPC rồi chọn dòng 1 như hình, phó bản này đơn độc một mình vẫn có thế vào được mà không cần pt thêm người. 


- Lượng ca -