Giới thiệu môn phái và kỹ năng Chân Võ

Giới thiệu môn phái và kỹ năng Chân VõChân Võ: “Linh diệu tiềm thông thừa phong khởi, thái cực huyền hư nhược kính thanh”

Chân Võ Võ Đang là Huyền Môn của Đạo gia chính tông, tuân theo ý niệm “Đại đạo bất viễn, chân ngã tồn tâm, tự nhiên thành vũ, thiên nhân hợp nhất”, lấy kiếm ngự khí, khí thẳng trời cao, tạo nên uy danh “Phi Chân Võ bất túc đương”

Độ khó thao tác: 4 / 5 sao.

Kỹ năng môn phái:


Chưởng môn hiện tại: Trương Mộng Bạch.

Đây là phái nửa viễn trình, dễ dàng ăn tay trên, soái ca. Bình thường chồng chất Khí Kình, là nửa viễn trình cho nên kỹ năng vừa có vừa chiến, vừa có thể công kích tầm xa, dựa trên dự đoán đối thủ mà khống chế. Dễ dàng bắt tay trên, tinh thông khó.

Giới thiệu kỹ năng:

Kỹ năng thiên phú của Chân Võ sở hữu “Âm”“Dương”. Trong lúc chiến đấu, “Âm” sẽ tùy thời gian mà khôi phục, dùng cho việc sử dụng kỹ năng “Khu Ảnh” của môn phái. Còn “Dương” phải tích lũy tăng dần, lúc Dương đầy, Chân Võ có thể kích hoạt Xung Doanh, tăng cường hiệu quả của kỹ năng tiếp theo.

Lấy nhu khắc cương, âm dương song sinh. Kỹ năng Chân Võ sử dụng hiệu quả mạnh mẽ của Khu Ảnh ( Tức bóng ảnh của Chân Võ), nhưng phát động lại tương đối chậm chạp. Kỹ năng mấu chốt muốn trúng mục tiêu cần phải dự đoán được hành động của đối thủ.

Chủ vũ khí: Song Kiếm.

Phó Vũ Khí: Hộp Kiếm.

Kỹ năng thiên phú: Âm, Dương.

Bảng skill nút P

Tên kỹ năng
Chi tiết kỹ năng
Hiệu quả đặc biệt

1. 执象天下 Chấp Tượng Thiên HạDùng bóng ảnh sẽ tiêu hao Âm, nhưng lại tăng thêm Dương. Mỗi tầng Dương tăng cho bản thân 5% phòng ngự ngoại công.2. 天地不仁 Thiên Địa Bất Nhân
Thời gian CD: 5s.

Sau khi sử dụng tiêu hao: 500 điểm Sát Ý.

Sau khi dùng tiêu hao Sát Ý tạo thành tổn thương lớn.

Có thể dùng nút “~” để sử dụng.
3. 道法天地 Đạo Pháp Thiên Địa
Gồm 3 thức, có thể tạo thành 3 lần tổn thương lượng nhỏ 363+(12033~12684) điểm tổn thương đối với quần thể.Khu Ảnh: Có thể phóng thêm một bóng ảnh gây thêm 50% tổn thương, đánh bay mục tiêu ở phía trước.

Khuyết Âm: Mỗi kích trúng mục tiêu, sẽ khôi phục 10 điểm Âm.

Xung Doanh: Sau khi dùng Xung Doanh, mỗi một kích sẽ kết hợp với bóng công kích, tăng thêm gấp 3 lần tổn thương của kỹ năng.


4. 驱影 Khu Ảnh
Thời gian CD: 2s.

Sử dụng tiêu hao: 50 điểm Âm.

Kỹ năng phá định, có thể phá định lực của đối phương.

Cần dùng Đạo Pháp Thiên Địa, Vi Minh Sinh Diệt, Hòa Quang Đồng Trần, Đạo Sinh Nhất Kiếm mới có thể sử dụng bóng ảnh, tăng thêm một chiêu thức, nhưng hiệu quả lại bất đồng.


Thiên Hư: Đạo Pháp Thiên Địa, Hòa Quang Đồng Trần, Đạo Sinh Nhất Kiếm kết hợp dùng bóng ảnh sẽ tăng 25% dame phá định.

5. 离渊 Li Uyên
Thời gian CD: 28s.

Lui mình về phía sau, thoát ly trạng thái áp chế và đánh bay. Bóng ảnh sẽ tạo thành một lồng bảo vệ, khống chế tất cả mục tiêu trong phạm vi lồng, sau 4s đánh bay chúng.


Hộ Thể: Lồng bảo vệ khi dùng có thể ngăn cản kỹ năng tầm xa.

6. 归玄 Quy Huyền
Thời gian CD: 8s.

Kỹ năng phá định, có thể phá định lực của đối thủ.

Sau khi tụ lực đánh ra kiếm khí công kích địch nhân trong phạm vi phía trước. Trong 3s tạo thành tổng cộng 720+ (31020~32701) điểm tổn thương cho quần thể.7. 和光同尘 Hòa Quang Đồng Trần
Tầm phóng cao nhất: 20m.

Thời gian CD: 10s.

Công kích mục tiêu ở cự ly xa, tạo thành tổng cộng 222+ (6155~6488) điểm tổn thương.Khuyết Âm: Lúc trúng mục tiêu sẽ hồi lại 10 điểm Âm.

Khu Ảnh: Phân thân liên tục đánh ra 6 kích, công kích bị lặp lại gây tổn thương không đồng nhất.

Xung Doanh: Trong trạng thái Xung Doanh, có thể đánh ra lượng lớn kiếm khí, tổng cộng tạo thành 200% tổn thương. Kích cuối cùng có thể đánh ngã địch nhân, tạo thành tổn thương lượng lớn đối với định lực.


8. 上善 Thượng ThiệnThời gian CD: 15s.

Phản kích công kích địch nhân ở cận thân, tạo thành 10 điểm tổn thương.Nhược Thủy: Sau khi dùng trong thời gian ngắn không thể sử dụng kỹ năng tầm xa đánh trúng mục tiêu.

Truy Đả: Khi bản thân bị công kích từ xa hoặc bị đánh gần thân, sẽ có thể sử dụng Thượng Thủy lần nữa lao thẳng về phía trước, khiến đối phương trên đường lao tới bị áp chế.

Kim Cương Toái: Đối với mục tiêu bá thể, khi phản kích có thể tạo thành gấp đôi tổn thương, đồng thời cũng giúp bản thân nhanh chóng bay lùi về phía sau.


9. 微明生灭 Vi Sinh Minh Diệt
Tầm phóng lớn nhất: 2m.

Thời gian CD: 20s.

5 đoạn kỹ năng đơn thể, tạo thành tổng cộng: 1032+(28378~29916) điểm tổn thương.


Khu Ảnh: Trên đường liên kích có thể sử dụng bóng ảnh, thay thế bản thân hoàn thành chiêu đánh còn dang dở.

Xung Doanh: Sau khi dùng Xung Doanh, người và bóng sẽ hợp kích, thêm vào 100% tổn thương, tiêu hao 3 tầng Dương.

Vân Thể: Có thể sử dụng trên không trung tầm thấp.

Kỹ năng này cần chọn trúng mục tiêu mới sử dụng được.


10. 无迹 Vô TíchTầm phóng cao nhất: 10m.

Thời gian CD: 15s.

Đánh mục tiêu đang trong trạng thái lơ lửng trên không, tạo thành 405+(19590-21117) điểm tổn thương.


Hậu Thủ: Trong 15s có thể sử dụng thêm lần nữa, sau khi dùng sẽ xuất hiện một phân thân sau lưng đối thủ, sau khi tụ lực 1s tạo thành 202+(9795~10558) phạm vi tổn thương và đánh bay, có thể sử dụng trong lúc bị áp chế.

Khuyết Âm: Trong lúc trúng mục tiêu, khôi phục 10 điểm Âm.


11. 道生一剑 Đạo Sinh Nhất Kiếm
Tầm phóng cao nhất: 20m.

Thời gian CD: 10s.

Xông đến mục tiêu trước mặt, tạo thành 363+(9321~9826) điểm tổn thương, nếu như đối phương trong trạng thái mất định thì có thể tạo thành áp chế.


Khuyết Âm: Lúc trúng mục tiêu, sẽ hồi phục 10 điểm Âm.

Khu Ảnh: Lúc sử dụng thêm bóng ảnh, có thể tạo thêm 50% tổn thương cho kỹ năng và đánh bay mục tiêu.

Xung Doanh: Sau khi dùng Xung Doanh bổ trợ dùng skill, sẽ tăng khoảng cách phóng thêm 5m, có thể hợp kích cùng với bóng ảnh, tiến hành áp chế mục tiêu.

Vân Thể: Có thể sử dụng trên không tầng thấp.

Hút Máu: Đối với mục tiêu dưới 20% máu tạo thành bạo kích, thêm vào 100% tổn thương. Nếu là mục tiêu BOSS Tinh Anh khi cắt cổ sẽ hồi phục máu, Sát Ý, đồng thời cũng reset CD của Đạo Sinh Nhất Kiếm.


12. 冲盈 Xung Doanh
Thời gian CD: 20s.

Chỉ có thể dùng khi Dương đầy 3 tầng, sau khi sử dụng dùng Đạo Pháp Thiên Địa, Đạo Sinh Nhất Kiếm, Vi Minh Sinh Diệt, Hòa Quang Đồng Trần thêm hiệu quả cường hóa, tăng thêm uy lực. Kỹ năng khi cường hóa xong sẽ mất đi Xung Doanh.13. 动愈守中Động Dũ Thủ TrungThời gian CD: 50s.

Sau khi dùng sẽ mở ra một trận pháp Thái Cực, có thể sử dụng trong trạng thái bị áp chế hoặc đáng bay. Trận pháp này có tụ lực 10s, sau khi tụ lực xong, Chân Võ đi vào trận pháp sẽ bổ sung đầy Âm lẫn Dương.


Thủ Trung: Sau khi mở ra trận pháp có thể giải trừ trạng thái bị phá định, trong 10s tụ lực của trận, bản thân ở trong trận sẽ rất nhanh hồi phục định lực.

Súc Kình: Trong 10s tụ lực của trận pháp, sau khi tụ lực xong, Chân Võ tiến trận có thể bổ sung đầy Âm, Dương, thời gian tối đa mà trận đợi là 20s.


Bảng dịch kinh mạch

Thất Sát: Mạch xanh lá cây

Vũ Khúc: Mạch xanh dương

Phá Quân: Mạch đỏ

Tên kinh mạch
Kỹ năng
Chi tiết kinh mạch
Thích hợp dùng

1. 驱影 Khu Ảnh


Mạch cố định Thiên Hư

Đạo Pháp Thiên Địa, Hòa Quang Đồng Trần, Đạo Sinh Nhất Kiếm kết hợp dùng bóng ảnh sẽ tăng 25% dame phá định.七杀 Thất Sát

Tăng thêm công kích của bóng ảnh, tạo thành hiệu quả “Nội thương” trong 30s. Mỗi tầng lại giảm 2% ngoại công công kích cho đối thủ, tối đa có thể chồng lên 3 tầng.

Đánh BOSS, Phó bản

武曲 Vũ Khúc 

Cứ cách 10s, sử dụng Đạo Pháp Thiên Địa kết hợp bóng ảnh sẽ cường hóa chiêu thức, cường hóa cần 3s tụ lực, tạo thành gấp 3 tổn thương cho kỹ năng khiến đối thủ không thể đón đỡ.


PVP, Cắm Cờ 

破军 Phá Quân 

Sau khi dùng bóng ảnh tăng thêm 5% nội, ngoại công công kích trong 5s.


Farm quái, Đoàn chiến.

2. 归玄 Quy HuyềnMạch cố định Thiên Hư

Tăng tổn thương định lực của Quy Huyền lên 25%.七杀 Thất Sát

Vung kiếm khí đánh liên tục về đối phương đang di chuyển. Đánh trúng mục tiêu có bá thể sẽ tạo thêm một lần tổn thương.


Farm quái

武曲 Vũ Khúc 

Thời gian tụ lực giảm 0.3s, kích thứ nhất tạo thành hiệu quả áp chế.


Luận Kiếm, Cắm Cờ.

 破军 Phá Quân

Tăng tổn thương lên 20%, thời gian duy trì kiếm khí kéo dài thêm 1s.

BOSS Chiến

3. 和光同尘 Hòa Quang Đồng Trần

Mạch cố định Thiên Hư

Hòa Quang Đồng Trần tăng tổn thương định lực lên 25%


七杀 Thất Sát

Hòa Quang Đồng Trần gia tăng hiệu quả cho bóng ảnh, toàn bộ 6 kích đều đánh trúng 1 mục tiêu sẽ tăng 100% tổn thương định lực.

BOSS Chiến, Đơn Farm 

武曲 Vũ Khúc 

Hòa Quang Đồng Trần tăng tốc độ ra chiêu của bóng ảnh, nhưng chỉ có thể công kích được 5 lần, toàn bộ công kích trúng một mục tiêu sẽ đánh ngã người đó

Luận Kiếm, PVP, Cắm Cờ 

破军 Phá Quân 

Hòa Quang Đồng Trần tăng cho 6 đoạn tổn thương của bóng ảnh thành 9 đoạn.

Farm quái.

4. 无迹 Vô Tích

Mạch cố định Thiên Thọ


Đề cao 25% thương tổn


七杀 Thất Sát


Vô Tích tạo thành phạm vi tổn thương.


BOSS Chiến, Cắm Cờ

武曲 Vũ Khúc 

Vô Tích đề cao tổn thương định lực thêm 25%


Luận Kiếm, Cắm Cờ

破军 Phá Quân 

Tăng tổn thương lên 15%, có thể dùng hút máu.


Farm quái

5. 道生一剑 Đạo Sinh Nhất Kiếm


Mạch cố định Thiên Thọ

Lúc hút máu sẽ tăng cao 25% hồi phục lượng HP七杀 Thất Sát

Đạo Sinh Nhất Kiếm hợp với bóng ảnh đánh trúng mục tiêu có bá thể thì mục tiêu ấy có thể bị Vô Tích công kích.


BOSS chiến, Cắm Cờ. 

武曲 Vũ Khúc 

Mục tiêu dính Đạo Sinh Nhất Kiếm công kích trong 3s không thể đón đỡ được.


Luận Kiếm, Cắm Cờ

破军 Phá Quân 

Sau khi hút máu xong sẽ khôi phục lại định lực bị phá, đồng thời trong 20s tiếp theo sẽ đón đỡ được tổn thương.


Đoàn chiến, Farm quái.

6. 动愈守中Động Dũ Thủ Trung


Mạch cố định: Không có
七杀 Thất Sát


Trạng thái Thủ Trung không hồi phục định lực, nhưng đối với mục tiêu không phải người chơi ( quái) sẽ tạo thành tổn thương. 


Farm quái

 武曲 Vũ Khúc

Trong thời gian tụ lực, sử dụng lại kỹ năng lần nữa có thể sớm hoàn thành tụ lực.


Luận Kiếm, Cắm Cờ.

破军 Phá Quân

Trạng thái Thủ Trung có hiệu quả hồi phục định lực cũng có thể hồi phục cho mục tiêu đồng đội.


Đoàn Chiến


-    Candy -

( Biên tập và chỉnh sửa từ bài viết của Ân Ân sida (≖ᴗ≖)✧)