Cách Build tâm pháp

Cách Build tâm pháp


Các hướng dẫn cách Build tâm pháp chỉ mang tính chất tham khảo, người đọc cần cân nhắc trước khi áp dụng. Vì tâm pháp là một phần rất quan trọng, sử dụng và nâng tầng tiêu tốn rất nhiều tu vi và đá vàng nên phải phụ thuộc vào cách chơi, mục đích sử dụng mà quyết định sử dụng loại tp nào sao cho hợp lý. 

1. THÁI BẠCH

Tâm pháp PVP chuyên dùng:

+ Theo đường full dame:

Phong Hoa 风华 + Tu La 修罗 + Lưu Độc 流毒 + Bi Hồi Phong 悲回风

Có tâm pháp vàng:

Động Sát 洞察 + Phong Hoa 风华 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Lưu Độc 流毒 ( hoặc Tu La 修罗)

+ Theo đường tank:

Phong Hoa 风华 + Sát Bồ Đề 杀菩提  + Bi Hồi Phong 悲回风 + Tu La 修罗.

Có tâm pháp vàng: Lựa chọn Động Sát 洞察 hoặc Căn Cốt 根骨.

Tâm pháp PVE chuyên dùng:

Tu La 修罗 + Động Sát 洞察 ( Thay thế Sát Bồ Đề đối với newbie) + Phong Hoa 风华 + Lưu Độc 流毒

( Candy P.S: Đối với Lưu Độc các bạn có thể thay bằng Tốc Sinh 速生 để tăng tốc độ hồi phục Sát Ý, sau đó ra Sát Ý liên tục, vì dame khi nộ của Thái Bạch rất lớn, rất cần)

2. ĐƯỜNG MÔN

TÂM PHÁP PVP:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình Thiên 刑天 + Lưu Độc 流毒


Nếu có tâm pháp vàng: Động Sát 洞察 + Bi Hồi Phong悲回风+ Hình Thiên刑天 + Lưu Độc 流毒

Hoặc muốn trâu: Động Sát 洞察+ Sát Bồ Đề 杀菩提 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình Thiên 刑天

Nếu có tâm pháp vàng thứ 2: Động Sát 洞察 + Căn Cốt 根骨 +  Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình Thiên 刑天

TÂM PHÁP PVE:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình Thiên 刑天 + Tu La 修罗


Nếu có tâm pháp vàng: Động Sát 洞察 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Tu La 修罗

( Sợ chết thì bỏ Hình Thiên 刑天 vô)

Nếu có tâm pháp vàng thứ 2: Động Sát 洞察 + Lực Đạo 力道 + Sát Bồ Đề 杀菩提+ Tu La 修罗

3. THIÊN HƯƠNG


Thiên Hương Tâm pháp PVE:Sát Bồ Đề 杀菩提  + Bái Nguyệt Băng Tâm 拜月 + Phong Hoa 风华 + Thiết Mã 铁马Nếu có tâm pháp vàng:


Khí Kình 气劲 + Băng Tâm 拜月 + Phong Hoa 风华 + Thiết Mã 铁马

( Đây là lối tâm pháp đã cũ, tùy theo nhu cầu, mình vẫn khuyên các bạn đi theo Căn Cốt cho trâu, vì thực sự Khí Kình ko có tác dụng nhiều cho lắm, sau cùng càng lên cao càng thấy nó dở, phải tẩy đi.

Bình thường thay quyển Thiết Mã 铁马 bằng La Hầu Quyết đặt vào để tăng công lực.

Chuyên nghiệp hơn dùng Băng Tâm 拜月 + Căn Cốt 根骨+ Tốc Sinh 速生 + Thiết Mã 铁马 ).

Thiên Hương tâm pháp PVP:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Bái Nguyệt Băng Tâm 拜月 + Khiếu Thiên Trấn Nhạc 镇岳 + Lưu Độc

Nếu có tâm pháp vàng:

Căn Cốt 根骨 + Bái Nguyệt 拜月 + Khiếu Thiên 镇岳 + Lưu Độc 流毒.


4. THẦN ĐAO


Tâm pháp PVP chuyên dùng:Bi Hồi Phong 悲回风 + Sát Bồ Đề 杀菩提  + Tu La 修罗 + Bạch Nhận 白刃Nếu có tâm pháp vàng thì dùng:


Lực Đạo 力道 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Tu La 修罗

( Lực Đạo tăng máu và ngoại công cho bản thân, ai kĩ năng tốt mới đi theo Động Sát, vì Động Sát máu khá là giấy, trừ khi mình có nhiều kinh nghiệm)

Có quyển thứ hai dùng:

Lực Đạo 力道 + Động Sát 洞察 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Sát Bồ Đề 杀菩提 

Ưu tiên kĩ năng PVP:

Lực Đạo 力道 + Động Sát 洞察 + Trấn Nhạc 啸天镇月 + Sát Bồ Đề 杀菩提

Tâm pháp PVE chuyên dùng:

Bi Hồi Phong 杀菩提 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Tu La 修罗 + Tốc Sinh 速生

( Có tâm pháp vàng đổi như trên PVP, chỉ thay quyển cuối Tốc Sinh, tùy theo nhu cầu sử dụng)

5. THẦN UY

TÂM PHÁP PVE:

Nếu như có tâm pháp t
ím dùng

Đường dame: Tu La 修罗 + Liệt Phong Trầm Chu 猎风 沉舟 + Bi Hồi Phong 悲回风+ Khiếu Thiên Trấn Nhạc 镇岳


Đường trâu :
 Liệt Phong Trầm Chu 猎风 沉舟 +Sát Bồ Đề 杀菩提+ Hình thiên thương hải 刑天·沧海Tu La 修罗 

Nếu như có tâm pháp vàng dùng

Đường trâu : Lực Đạo 力道 ( Hoặc Căn Cốt 根骨 ) + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trầm Chu + Tu La 修罗


Đường dame: Động sát 洞察 + Tu La 修罗+ Liệt Phong Trầm Chu 猎风 沉舟 + Bi Hồi Phong 悲回风

TÂM PHÁP PVP:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trầm Chu 猎风 沉舟 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình thiên thương hải 刑天·沧海

Nếu như có tâm pháp vàng dùng:  
Lực Đạo 力道 + Trầm Chu 猎风 沉舟 + Sát Bồ Đề 杀菩提+ Hình thiên thương hải 刑天·沧海 
Có thể lựa chọn TP Căn Cốt 根骨  thay Lực đạo tuỳ vào mục đích chơi.


6. NGŨ ĐỘC

Tâm pháp PVP chuyên dùng:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Phong Hoa 风华 + Bi Hồi Phong 悲回风+ Tu La 修罗

Có 1 tâm pháp vàng:

 Động Sát 洞察+ Sát Bồ Đề 杀菩提+ Bi Hồi Phong 悲回风 + Tu La 修罗

Có tâm pháp vàng thứ 2:

Động Sát 洞察 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Căn Cốt 根骨  + Tu La 修罗

TÂM PHÁP PVE:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Tu La 修罗 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Hình Thiên Thương Hải 刑天沧海

Có một tâm pháp vàng ( Cần Mệnh Trung – Trúng mục tiêu):

Động Sát 洞察+ Tu La 修罗 + Bi Hồi Phong 悲回风 ( Tốc Sinh 速生 / Hình Thiên Thương Hải刑天沧海)

Có thể dùng Lực Đạo 力道 hoặc Khí Kình 气劲 thay thế Động Sát 洞察, tùy theo đường bạn chọn!

7. CHÂN VÕ


TÂM PHÁP PVP:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc 镇岳 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Lưu Độc 流毒

Farm tâm pháp vàng đầu tiên:

Thuần trâu ( Trâu Võ): Căn Cốt 根骨+ Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc 镇岳 + Lưu Độc 流毒

Có quyển tâm pháp vàng thứ 2: Thân Pháp 身法 + Căn Cốt 根骨 + Trấn Nhạc 镇岳 + Lưu Độc流毒

TÂM PHÁP PVE:

Thuần dame ( Hạch Vũ): Có 2 đường để đi: Ngoại công và Nội công

Ngoại công: Sát Bồ Đề 杀菩提+ Bi Hồi Phong 悲回风+ La Hầu Quyết 罗睺决 + Lưu Độc 流毒

Có tâm pháp vàng: Lực Đạo 力道 + Bi Hồi Phong 悲回风 + Tu La Quyết 罗睺决 + Lưu Độc 流毒

Tâm pháp vàng thứ 2 chọn: Căn Cốt ( nếu muốn trâu)

Nội công: Sát Bồ Đề 杀菩提 + Phong Hoa 凤华 + La Hầu Quyết 罗睺决 + Tu La 修罗 ( Lưu Độc流毒)

Có tâm pháp vàng: Khí Kình 气劲 + Phong Hoa 风华 + La Hầu Quyết 罗睺决 + Tu La 修罗 ( Lưu Độc 流毒)


8. CÁI BANGTÂM PHÁP PVE:


Tu La 修罗 + Lưu Độc 流毒 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc镇岳

Có tâm pháp vàng: Tu La  修罗 + Lưu Độc 流毒 + Căn Cốt 根骨 ( Thân Pháp 身法) + Trấn Nhạc 镇岳

Lực Đạo 力道 + Tu La 修罗 + Lưu Độc 流毒 + Sát Bồ Đề 杀菩提

TÂM PHÁP PVP:

Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc 镇岳 + Lưu Độc 流毒 + Tu La 修罗

Thuần trâu ( Không dame nhiều): Thân Pháp 身法 + Căn Cốt 根骨 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc 镇岳

Farm tâm pháp vàng đầu tiên là Thân Pháp 身法 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Trấn Nhạc 镇岳 + Lưu Độc 流毒)

Có dame: Lực Đạo 力道 + Thân Pháp 身法 + Sát Bồ Đề 杀菩提 + Lưu Độc 流毒

Tham khảo từ Whis ヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノ 


Lượng ca - Tổng hợp từ ThiennhaiVN.com