[ Vietsub Cốt truyện 4 ] Dạ Chiếu Thiên Tinh

[ Vietsub Cốt truyện 4 ] Dạ Chiếu Thiên Tinh


Lời dẫn:Không ngờ Yến Nam Phi lại "gà" như vậy, để cho con này thoát = =!
 P.S: Phó Hồng Tuyết xuất hiện tập này()


- Candy -