Vietsub chi tiết bảng hệ thống esc

Vietsub chi tiết bảng hệ thống esc
Có nhiều bạn ắt hẳn sẽ thắc mắc về hệ thống ESC này. Hôm nay mình đã sub lại bảng, hi vọng bài viết có ích cho các bạn.

Mở ESC sẽ hiển thị bảng cài đặt của game:CÁI ĐẶT HỆ THỐNG 

1. ĐỒ HOẠ


2. ÂM THANH


3. CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN4. TRÒ CHƠI5. CÀI ĐẶT PHÍM


 - Candy dịch, Lượng Ca vietsub -