Vietsub các vật phẩm trong lễ hộp của Thương Thành

Vietsub các vật phẩm trong lễ hộp của Thương Thành


Trong bài viết gồm 4 phần: Lễ Bao, Hội Viên, Giảm Phụ Lễ, Bang Phái

I.       LỄ BAO.

1. Thương Hải Tầm Trân Lễ


Giá gốc: 158000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 16800 KNB khóa.

+ 1 phiếu mua đồ Chạy Thương 4 hoặc 5 sao

+ 100 Lệnh bài tẩy đổi chỉ số opt dòng trang bị

+ 700 vạn tu vi

+ 1000 điểm Bang Cống

+ 800 vàng khóa

+ 10 Mẫu Thạch Tím nâng cấp đá.

2.  Phồn Hoa Tự Cẩm Lễ


Giá gốc: 225000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 25800 KNB khóa.

+ 1 viên đá vàng Ngũ Uẩn Viên Thạch tăng tất cả thuộc tính

+ 50 trang Thông Dụng Tâm Pháp Tím đổi tâm pháp tím tùy ý.

+ 40 Lệnh bài tẩy đổi chỉ số phụ ma trang bị

+ 1500 vàng khóa

+ 800 vạn tu vi

+ 800 đá Đỉnh Cấp Vô Sắc Hàn Thạch - cường hóa đồ cao cấp nhất

3.  Cao Cấp Chú Thần Lệnh


Giá bán: 1680 KNB khóa.

Lệnh bài tẩy chỉ số opt dòng màu tím

4. Thiên Mệnh Phong Lưu Lễ


Giá gốc: 175500 KNB khóa.

Giá hiện tại: 25800 KNB khóa.

+ 20 cái nâng cấp Lung Chú cấp thấp

+ 50 tờ đổi tâm pháp Tím tùy ý.

+ 800 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ.

+ 20 Quần Hiệp Lệnh , ăn được 1000 điểm bang cống

+ 20 Mẫu thạch Tím nâng cấp level đá

+ 1000 vàng khóa

5.  Bát Hoang Tề Hạ Lễ


Giá gốc: 193500 KNB khóa.

Giá hiện tại: 32800 KNB khóa.

+ 1 đá vàng Công Mệnh Tiểu Thạch

+ 700 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ.

+ Bang phái Ngọc Thạch ( cống hiến xong được 1000 điểm bang cống và bang có ngọc thạch )

+ Quần Hiệp Lệnh 20 cái, ăn được 1000 điểm bang cống

+ 50 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 1000 vàng khóa

6.  Mạch Thượng Phồn Hoa Lễ


Giá gốc: 96000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 15800 KNB khóa

+ 1 đá vàng Hội Mệnh Tiểu Thạch

+ 700 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ.

+ 20 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 20 Quần Hiệp Lệnh, ăn được 1000 điểm bang cống

+ 200 vàng khóa

7.  Đãng Kiếm Bổ Sung Bao


Mở túi được 100 điểm đãng kiếm tệ

8.  Hoa Triêu Mộc Thời Lễ Hộp


Giá gốc: 135000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 22800 KNB khóa

+ 1 đá vàng Nhận Thủ Lăng Thạch

+ 500 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ.

+ 50 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 300 vàng khóa

+ 20 Quần Hiệp Lệnh, ăn được 1000 điểm bang cống

9.     Hải Khoát Thiên Không – Hào Lễ


Giá gốc: 137600 KNB khóa.

Giá hiện tại: 25800 KNB khóa

+ 1 viên đá vàng Huyết Phòng Lăng Thạch

+ 500 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ

+ 40 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 40 Quần Hiệp Lệnh, ăn được 2000 điểm bang cống

+ 600 vàng khóa

10.  Hải Khoát Thiên Không – Đại Lễ


Giá gốc: 96800 KNB khóa.

Giá hiện tại: 15800 KNB khóa

+ 1 viên đá vàng Huyết Chế Lăng Thạch

+ 300 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ

+ 20 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 16 Quần Hiệp Lệnh, ăn được 800 điểm bang cống

+ 300 vàng khóa

11.     Hầu Niên Định Chế Lễ Bao


Giá gốc: 162000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 25800 KNB khóa

+ 1 Tôn Tiểu Không đeo sau lưng

+ Tùy Cơ Cao Cấp Tinh Công nguyên liệu 50 cái ( mở ra Nguyên Liệu cường hóa cao cấp, mỗi thứ mở được đều có tỉ lệ )

+ 400 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ

+ 40 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 800 vàng khóa

+ 500 bang phái Ngọc Thạch

12.     Tranh Phong Trị Lễ Hộp


Giá gốc: 57700 KNB khóa.

Giá hiện tại: 12800 KNB khóa

+ 1 viên đá vàng  Mẫn Tuệ Viên Thạch

+ 100 vạn tu vi hoặc điểm kinh nghiệm tùy theo cấp độ

+ 50 Mẫu Thạch Xanh nâng cấp đá

+ 20 Quần Hiệp Lệnh, ăn được 1000 điểm bang cống

+ 588 vàng khóa

13.     Tụ Tài Bảo Hộp – Mộc Nguyệt


Giá bán: 6000 KNB không khóa, tặng thêm 600 điểm Tích Lũy.

+ Mở ra nhận được 12000 điểm KNB khóa

6000 điểm nhận ngay lập tức. 6000 điểm còn lại trả trong 30 ngày

14.     Điểm Thạch Thành Kim lễ


Giá gốc: 1800 KNB không khóa.

Giá hiện tại: 0 đồng.

5 Viên Cửu Dương Hoàn Hồn

1 Điểm Thạch - đồ trang trí

15.     Hào Môn Thịnh Diên Lễ


Giá gốc: 6800 KNB không khóa.

Giá hiện tại: 680 KNB không khóa

Hoàn trả: 68 điểm tích lũy.

+ Cửu Thiên Thập Địa 10 viên

+ 1 con ngựa Không Tuyết và 1 yên ngựa trong 30 ngày

+ 1 túi 12 ô

+ 1 sủng vật Bạch Dương 60 ngày tuổi thọ

+ 5000 tu vi

-  Ân Ân, Candy -

II. Hội Viên 会员

1.     Dân Đi Làm Cuối Tuần Giảm Phụ LễGiá gốc: 9600 KNB khóa.

Giá hiện tại: 480 KNB khóa

+ 150 vàng khóa.

+ 1 Túi Phúc Cuối Tuần.

Mở Túi Phúc Cuối Tuần được cố định:

+ 1 thẻ đổi đá vàng ( 50 thẻ mới đổi được 1 viên).

+ 75 vạn tu vi

Hên xui ra được: Tiểu Hồng Nương, Cửu Anh, Ngựa trắng, trang sức đeo sau lưng..

2.     Dân Đi Làm Cố Định Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 6800 KNB khóa.

Giá hiện tại: 680 KNB khóa

+ Túi Phúc Mỗi Tuần

+ 100 vàng khóa.

Mở Túi Phúc Mỗi Tuần được:

+ 1 thẻ đổi đá vàng ( 50 thẻ mới đổi được 1 viên). ( Tỉ lệ: 10%)

+ 1 tờ đổi tâm pháp tím thông dụng ( Tỉ lệ: 50%).

+ 50 vạn tu vi.

+ 2 Đúc Thần Lệnh tẩy opt dòng.

+ 50 Đính Cấp Vô Sắc Hàn Thạch cường hóa trang bị.

Hên xui mở ra:

+ Vật phẩm đeo hông – Bạch La Bối

+ Vật phẩm đeo hông – Hồng La Bối.

3.     Hội Viên Mỗi Ngày Bổ Sung Lễ.


Giá bán: 0đ. Ai là Hội viên Thiên Nhai sẽ được nhận mỗi ngày.

Túi mở ra được sách tu vi, cục hồi điểm Hoạt Lực, thức ăn cho pet…

4.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ - Hiệp Nghĩa.


Giá bán: 50 KNB khóa.

Mỗi lần mở được 100 điểm Hiệp Nghĩa.

Hạn mỗi nhân vật mua một tuần là 25 cái. Yêu cầu trên level 41.

5.  Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ - Thiên Khôi.


Giá bán: 50 KNB khóa.

Mỗi lần mở được 100 điểm Thiên Khôi Tệ.

Hạn mỗi nhân vật mua một tuần là 25 cái. Yêu cầu trên level 41.

6.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ - Luận Kiếm.


Giá bán: 100 KNB khóa.

Mỗi lần mở được 100 điểm Luận Kiếm Tệ.

Hạn mỗi nhân vật mua một tuần là 6 cái. Yêu cầu trên level 41.

7.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ - Thắng Phụ.


Giá bán: 50 KNB khóa.

Mỗi lần mở được 100 điểm Thắng Phụ Lệnh.

Hạn mỗi nhân vật mua một tuần là 25 cái. Yêu cầu trên level 41.

8.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lệnh – Nhất


Giá bán: 100 KNB không khóa.

Tặng thêm: 10 điểm tích lũy.

Đây là lệnh bài ăn vào, hoàn thành đả tọa môn phái.

( Tương tự với lệnh bài khác cũng tên y vậy, nhưng bán bằng KNB khóa)

9.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lệnh – Nhị.


Giá bán: 100 KNB không khóa.

Tặng thêm: 10 điểm tích lũy.

Đây là lệnh bài ăn vào, hoàn thành Q Thế Lực.

( Tương tự với lệnh bài khác cũng tên y vậy, nhưng bán bằng KNB khóa)

10.     Dân Đi Làm Giảm Phụ Lệnh – Tam.


Giá bán: 100 KNB.

Tặng thêm: 10 điểm tích lũy.

Đây là lệnh bài ăn vào, hoàn thành Q Đãng Khấu farm quái.

( Tương tự với lệnh bài khác cũng tên y vậy, nhưng bán bằng KNB khóa)

11.     Thiên Nhai Quý Khách Lễ - Nhất


Giá gốc: 600 KNB không khóa.

Giá hiện tại: 200 KNB không khóa.

Tặng thêm: 20 điểm tích lũy.

+ Mở ra được hên xui cái vật phẩm nghề như xẻng, cờ tiêu, cờ cướp tiêu, lệnh bài sát thủ… trung cấp.

12.     Thiên Nhai Quý Khách Lễ - Nhị.


Giá gốc: 800 KNB không khóa.

Giá hiện tại: 300 KNB không khóa.

Tặng thêm: 30 điểm tích lũy.

+ Mở ra được hên xui cái vật phẩm nghề như xẻng, cờ tiêu, cờ cướp tiêu, lệnh bài sát thủ… cao cấp.

III. Giảm Phụ Lễ 减负礼.

1.     90 Cấp Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 308000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 48800 KNB khóa.

Yêu cầu: Nhân vật level 90, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 hộp.

+ 50 lệnh bài Cao Cấp Chú Thần Lệnh – Dùng để tẩy opt phẩm tím.

+ 15 tờ vàng Thiên Công cấp 3 – Đổi sách vàng cấp 3.

+ 25 viên Linh Ngọc Cấp 3 – Đổi đồ trang bị PVE cấp 3.

+ 1200 vạn tu vi.

+ 1200 Ngọc Thạch Bang Phái – cống hiến nước cho bang.

+ 1200 điểm Bang Cống.

+ 1200 vàng khóa.

+ 50 tờ đổi tâm pháp tím tùy ý.

+ 6 cục Huyền Thiên Thạch Mẫu – Đá phẩm tím để nâng cấp đá.

2.     85 Cấp Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 205600 KNB khóa.

Giá hiện tại: 32800 KNB khóa.

Yêu cầu: Nhân vật level 85, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 hộp.

+ 20 viên Linh Ngọc Cấp 3 – Đổi đồ trang bị PVE cấp 3.

+ 50 tờ vàng Thiên Công cấp 2 – Đổi sách vàng cấp 3.

+ 1200 vạn tu vi.

+ 1500 điểm Bang Cống.

+ 1000 vàng khóa.

+ 50 tờ đổi tâm pháp tím tùy ý.

+ 999 cục Đính Cấp Vô Sắc Hàn Thạch – Dùng để cường hóa trang bị.

+ 40 cái mở ra được lệnh bài Q ngày hên xui.

3.     85 Cấp Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 160000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 25800 KNB khóa.

Yêu cầu: Nhân vật level 80, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 hộp.

+ 35 tờ vàng Thiên Công cấp 2 – Đổi sách vàng cấp 2.

+ 1000 vạn tu vi.

+ 1200 điểm Bang Cống.

+ 1000 vàng khóa.

+ 35 Chú Thần Lệnh – Tẩy opt dòng.

+ 500 cục Đính Sắc Vô Sắc Hàn Thạch – Dùng để cường hóa trang bị

+ 35 cái mở ra được lệnh bài Q ngày hên xui.

4.     61 Cấp Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 62000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 9800 KNB khóa.

Yêu cầu: Nhân vật level 61, mỗi nhân vật chỉ mua được 1 hộp.

+ 60 tờ vàng Thiên Công cấp 1 – Đổi sách vàng cấp 1.

+ 400 vạn tu vi.

+ 500 điểm Bang Cống.

+ 400 vàng khóa.

+ 15 tờ đổi tâm pháp tím tùy ý.

+ 10 cục mở ra đá tím hên xui.

+ 500 cục Cao Cấp Vô Sắc Hàn Thạch – Dùng để cường hóa trang bị

+ 20 cái mở ra được lệnh bài Q ngày hên xui.

5.     41 Cấp Dân Đi Làm Giảm Phụ Lễ.


Giá gốc: 36000 KNB khóa.

Giá hiện tại: 5800 KNB khóa.

+ 300 vạn tu vi.

+ 300 điểm Bang Cống.

+ 350 vàng khóa.

+ 40 tờ đổi tâm pháp xanh tùy ý.

+ 5 cục mở ra đá tím hên xui.

+ 15 cái mở ra được lệnh bài Q ngày hên xui.

IV. Bang Phái 帮派.

1.     Ngọc Thạch Thành Trường Lễ.


Giá gốc: 7500 KNB không khóa.

Giá hiện tại: 2800 điểm không khóa.

Tặng thêm: 280 điểm tích lũy.

+ Mở ra được 500 Ngọc Thạch – Giọt nước bang.

2.     Bang Phái Thành Trường Lễ.


Giá bán: 8800 điểm không khóa.

Tặng thêm: 880 điểm tích lũy.

+ Mở ra được 1000 Tư Kim – Vàng cho bang.

+ 10000 Ngọc Thạch, cống vào tăng 5000 giọt nước cho bang.

-         Candy -