Tu La tím

Tu La tím


Chỉ số

修罗
  ĐẦY ĐỦ         0123456ĐỘT PHÁ78
全属性
101111111 1 1 1
Lực đạo21255772994520 36 49
Khí kình1815577182911 40 36 13
Căn cốt169 57791834 4013 26
 Thân pháp198 71494122 3659
Động sát331510714387033 20 62 62
Máu (HP)230  230 
Chính xác20.775%  2.40% 6.96%7.935% 3.48%
Bạo kích7.39% 1.25% 0.27%1.44%3.40%0.39% 0.39%
dame BK17.78%0.30%1.60% 2.28% 2.88% 3.40%3.66% 3.66%
Ngoại công46  2323
Nội công 11  11
 Đá             nâng cấp 伤心小石·二会心小石·三伤命小石·三长久棱石·三
慧力圆石·四
恒慧圆石·四
敏慧圆石·四
会命小石·四
赋力圆石·四
伤命小石·四
会心小石·三*2
伤心小石·三

恒慧圆石·四
赋力圆石·四
恒赋圆石·四
慧力圆石·四
伤命小石·四
攻命小石·四
恒敏圆石·四
敏力圆石·四
敏慧圆石·四
双全小石·四
伤命小石·四
Phối hợp
Cùng [Bi Hồi Phong]《悲回风》tương sinh, tăng 16% Lực Đạo
Cùng [Cửu Anh]《九婴》tương sinh, tăng 18% Căn Cốt
Kĩ năng
Thừa Nhược: Lúc đối phương khí huyết thấp hơn 10%, sát thương chí mạng tăng thêm 30%/35%/40%/45%/50%/60%/70%/80%/90%
Kích Cường: Phá thương +100
Nguồn gốc
Phó bản 81, 85 ,86,...
Phù hợp
Thông dụng trong PVE

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm


- Lượng ca - 
Nguồn Wuxia.com