Tổng hợp Đá (Biêm thạch) Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Tổng hợp Đá (Biêm thạch) Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao


Tên đá các bạn có thể copy, tiện lợi khi tra cứu, mua bán trong quá trình chơi 

1. Đá xanh dương:Tên:    韧守棱石·        强韧棱石·                天防棱石·            天守棱石·             制气棱石·


Tên:    长久棱石·           双防棱石·          血防棱石·               血守棱石·         血制棱石·

Tên:   精准小石·          天攻小石·            元气小石·           伤命小石·           伤心小石·


Tên:        会命小石·                   会心小石·                 攻命小石·                双全小石·


2. Đá tím 

Tên: 恒赋圆石·        恒敏圆石·           恒慧圆石·        赋力圆石·           慧力圆石·         敏力圆石·      敏慧圆石·

Tên:               韧守棱石·              双防棱石·            血防棱石·                  血守棱石·          血制棱石·

Tên:        会命小石·                攻命小石·                    双全小石·                 伤命小石·3. Đá Vàng 

 Tên:         五蕴圆石·                 恒赋圆石·                 恒敏圆石·                恒慧圆石·

Tên:       赋力圆石·                   慧力圆石·                    敏力圆石·                  敏慧圆石·

Tên:     地势棱石·       血守棱石·           双防棱石·            血制棱石·             韧守棱石·    天行棱石·     血防棱石·

Tên:                    会命小石·                         伤命小石·                             攻命小石·                        双全小石·
Đá vàng shop tống tiền (chỉ số khi úp đá lên lv 9)

+ 28 điểm toàn bộ thuộc tính
Công kích ngoại công + 47
Công kích nội công + 25
Sát thương bạo kích + 5.5%
Giới hạn máu tăng thêm + 500
Song phòng + 78

 - Lượng ca * Nguồn wuxia.tgbus.com -