Tiềm tu tâm pháp

Tiềm tu tâm pháp

Tiềm tu TP là khi ta ăn thêm cuốn tâm pháp cùng loại hoặc các mảnh đột phá tâm pháp.  Khi đó sẽ được điểm tiềm tu để tự mình cộng thêm điểm thuộc tính cho cuốn tâm pháp đó.

1. Tiềm tu tâm pháp tím và tp xanh
ví dụ : mình ăn thêm 1 cuốn Liệp phong như hình
Hệ thống nó xẽ báo mới ăn tp Liệp phong và được thêm 500 điểm tiềm tu

Ấn Ctrl + F để vào giao diện tâm pháp 

Ấn vào như hình, 500 điểm mình có thể tuỳ ý + vào các chỉ số của tâm pháp. Mỗi tâm pháp đều có ưu tiên điểm +, ví dụ như tp này chỉ số lực đạo + 11 ( khi tiềm tu lên lv 2 ), còn chỉ số động sát chẳng hạn, chỉ được +5 điểm nếu tiềm tu lên LV 2


Hình trên TP Liệp phong chỉ số căn cốt đang từ lv 6 tiềm tu lên lv 7 mất 300 điểm, càng lên cao càng nhiều điểm, lên 1 LV chỉ số căn cốt + thêm 11 điểm
Vì chỉ số đó LV7 đã khá cao, up tiếp tốn nên mình chuyển sang + chỉ số lực đạo cho " tiết kiệm " điểm mà lực chiến lên đều hơn


chỉ với 430 điểm mà suýt tí nữa chỉ số lực đạo lên lv 5, tạm thời đang lv 4 và vừa rồi được + 44 điểm. cũng khá là ngon 
Đây là tp khó kiếm chứ với những phái xài mấy tp đổi được từ mảnh tp pb tinh anh, dễ kiếm hơn thì đây là 1 chức năng cực kỳ hữu dụng và tăng chỉ số bản thân lên khá là khủng.

2. Tiềm tu tâm pháp tula tím
Do tâm pháp tu la tím khá đặc biệt ( đột phá từ tp xanh lên tím ) nên cách tiềm tu cũng có sự khác biệt


Sử dụng mảnh đột phá tu la như hình, 1 mảnh = 10 điểm tiềm tu 

3. Tiềm tu tâm pháp vàng


Sử dụng mảnh đột phá tâm pháp vàng như hình, 1 mảnh = 1 điểm tiềm tu. Trước kia mảnh đột phá này khá dễ kiếm nhưng hiện tại rớt rất ít trong các phó bản nên các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

- Lượng ca -