Thối Hỏa - Lưu Độc

Thối Hỏa - Lưu Độc


Chỉ số

淬火-流毒
Tầng 0Tầng  12345678QUÁ ĐỘ9
Lực đạo1715162658104141195196228
Khí kình171523516398140171172235
Căn cốt61725334355101143197198199
Động sát61220357295169219288306437
Thân pháp612276290144195294378413496
Ngoại công171717636386154154238
Nội công44448193557575770
Chính xác0.525%3.765%7.245%8.070%9.045%23.650%23.65%45.15%
Bạo kích0.15%0.150%0.150%1.470%1.470%3.240%5.010%9.250%9.250%14.37%
dame BK3.100%6.500%7.160%7.820%8.600%11.480%11.48%15.32%
Đá nâng cấp天攻小石·三1身法圆石·三5
伤心小石·三6
恒慧圆石·四6
伤心小石·三7
会命小石·四7
敏力圆石·四7
双全小石·四8
攻命小石·四8
赋力圆石·四8
恒慧圆石·四8

碎心小石·五8
敏慧圆石·五8
敏慧圆石·四8
敏力圆石·四8
双全小石·四8

碎心小石·五8
恒赋圆石·五8
敏慧圆石·四8
赋力圆石·四8
伤命小石·四8

会命小石·五8
攻命小石·五8
攻心小石·五8
-碎心小石·五9
恒敏圆石·五9
恒慧圆石·五9
攻命小石·五9
会命小石·五9
慧力圆石·五9
寂灭小石·五9
Phối hợp
Không có
Kĩ năng
-Cường hóa phi tiêu, mỗi lần dùng tiêu hao 330HP, 50 nội tức trong 10s, giảm 95% khả năng hồi phục của mục tiêu.
   -Cường hóa phi tiêu, gây hiệu ứng ĐỘC cho mục tiêu, gây sát thương 220+9,5% công kích trong 10s.
Nguồn gốc
Đổi mảnh tâm pháp
Phù hợp
Thông dụng trong PVP

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com