Phong Hoa - Toái Ngọc

Phong Hoa - Toái Ngọc


Chỉ số

风华-玉碎
Tầng 0Tầng  12345678QUÁ ĐỘ9
Lực đạo1715233356116130161162194
Khí kình1622375287130212311395430499
Căn cốt1715234961121161222223224
Động sát61220357284155215307325490
Thân pháp1715235194120147186187205
Ngoại công1414373737105105105
Nội công2281418182951646477
Chí mạng3.915%10.875%10.875%14.355%22.835%22.83%42.635%
Bạo kích1.320%3.090%4.860%8.400%12.640%12.64%21.20%
dame BK2.880%5.760%5.760%13.44%
Dẻo dai1.12%1.120%3.080%3.080%3.080%3.080%3.080%3.080%3.080%3.08%
 Đá nâng cấp元气小石·三1强韧棱石·三5
双全小石·三6
敏慧圆石·四6  
恒赋圆石·三7  
会命小石·四7
恒敏圆石·四7
会命小石·四8
攻命小石·四8
赋力圆石·四8
恒慧圆石·四8 

碎心小石·五8
五蕴圆石·五
伤命小石·四8
恒慧圆石·四8
恒慧圆石·四8 

碎心小石·五8
碎心小石·五8 
伤命小石·四8
敏慧圆石·四8
恒慧圆石·四8 

双全小石·五8
攻心小石·五8
会命小石·五8
0伤命小石·五9
慧力圆石·五9
会命小石·五9
碎心小石·五9
会命小石·五9
伤命小石·五9
洞明圆石·五9
Phối hợpCùng [Trường Thiên《长天》] tương sinh, tăng 11% Lực Đạo, 8% Động Sát.
Cùng [Cửu Anh《九婴》] tương sinh, tăng 16% Căn Cốt
Kĩ năngGia tăng 200 nội công công kích
Nguồn gốcPhó bản 81, đổi mảnh tâm pháp
Phù hợpThích hợp với những phái có thuộc tính chủ đạo là Khí Kình

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com