Newbie vào bang? Cần làm gì?

Newbie vào bang? Cần làm gì? Lời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã chấp nhận vượt qua rào cản ngôn ngữ để chơi bản Trung của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao và gia nhập bang phái.

Bang phái của cộng đồng mình chủ yếu chơi vui vẻ là chính, ai không biết cứ ở trên kênh bang mạnh dạn hỏi, mình không có ở đấy thì sẽ có người khác chỉ dẫn, oldbie thì kéo newbie đi hoạt động phó bản, hoạt động hằng ngày…

Nhưng đã vào bang, hi vọng các bạn cùng đoàn kết để làm bang phái phát triển hơn.

Đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn bảng vietsub bang phái.


( UI của bạn làm ảnh đồ họa này là UI bản ngoại quốc nên nhìn hơi khác, mọi người thông cảm ~)

Các bạn để ý ở góc trên bên trái bảng bang có một thanh màu vàng, nó hiển thị độ Mạnh Khỏe của bang, click vào nút màu xanh để kiểm tra:


Độ Mạnh Khỏe này càng cao, thì phần thưởng mình nhận “lương bang” hàng ngày càng phong phú. Hiện tại bang đang dừng ở mốc 3, nhận được thêm tu vi và rương. Càng lên các mốc cao hơn thì càng nhận nhiều rương, giọt nước ( ngọc thạch) và thậm chí rương bang phái.

Mình lãnh lương bang, lương Minh Hội hàng ngày ở đây, góc bên trái màn hình, 2 nút xanh:


Mở rương bang ra được tài liệu cường hóa trang bị:


Có hộp yêu cầu level 51 mới được mở:


Nhận thưởng Minh Hội hằng ngày yêu cầu nhân vật phải đạt mốc level 45:


-      Mỗi ngày nhận như vậy sẽ tăng độ Mạnh Khỏe của bang lên.

-      Ngoài ra, các bạn có thể cống hiến bang mỗi ngày bằng cách chọn tab 4 ở bảng O, hoặc click vào nút xanh ở dòng Nộp Cống Hiến Bang 内廷委任:


-      Nó đều hiển thị bảng như này:


Click vào nút xanh ở dưới góc phải bảng để nộp nguyên liệu cống hiến bang:


Tùy theo từng mỗi cấp nhân vật, hệ thống sẽ yêu cầu mình nộp nguyên liệu tương ứng:


Mỗi ngày có 10 lần nộp được nhân 4 lần điểm thưởng. Tối đa có thể nộp nguyên liệu lên 11 tiếng đồng hồ.

Mình khuyên các bạn là, nếu có thì nộp, chưa có thì mình chịu khó chạy Q chính tuyến lên level. Tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoặc đơn giản là trồng cây trong bang để có được nguyên liệu. ( Thế nào là trồng cây bang? Xem ở đây!)

- Candy -