Luyện Vũ · Động Sát

Luyện Vũ · Động SátChỉ số

炼武-
洞察
Tầng 0123456789
Lực đạo6715376196119179232330
Khí kình1715235376111161206273
Căn cốt171523537688128226279
Động sát6173273126172229341454702
Thân pháp1715356588100124192276
Ngoại công
  101010565656124245
Nội công
  5551638496275
Chính xác
0.38%0.38%0.38%0.38%0.38%3.86%8.16%8.16%21.64%45.99%
Bạo kích
 0.80%0.80%1.01%1.28%1.28%5.48%7.25%9.37%19.09%
dame BK
1.60%1.60%1.60%1.60%2.68%2.68%6.22%6.22%9.10%12.94%
 Đá nâng cấp
伤心小石·二3会心小石·二3双全小石·三4敏慧圆石·三5
慧力圆石·三6
慧力圆石·三6
恒赋圆石·四7
敏慧圆石·四7
慧力圆石·四8
攻命小石·四8
双全小石·四8
伤命小石·四8
恒慧圆石·四8
碎心小石·五8
碎心小石·五8
敏力圆石·四8
慧力圆石·四8
恒慧圆石·四8
碎心小石·五8
五蕴圆石·五8
敏慧圆石·四8
赋力圆石·四8
伤命小石·四8
攻命小石·五8
会命小石·五8
双全小石·五8
恒慧圆石·五9
敏力圆石·五9
攻命小石·五9
伤命小石·五9
会命小石·五9
慧力圆石·五9
攻心小石·五9
碎心小石·五9
洞明圆石·五9
寂灭小石·五9
Phối hợp
Cùng [Bi Hồi Phong]《悲回风》tương sinh, tăng 12% Lực Đạo, tăng 8% Động Sát
Cùng [Cửu Anh]《九婴》tương sinh, tăng 13% Căn Cốt, 7% Động Sát
Cùng [Tu La]《修罗》tương sinh, tăng 10% Lực Đạo, 8% Động Sát
Kĩ năng
Tăng 17% thuộc tính Động Sát
Nguồn gốc
Shop đãng kiếm tệ
Phù hợp
Các phái thiên về Động Sát, (PVE)


Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối  (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com