Liệp Phong - Trầm Chu

Liệp Phong - Trầm Chu


Chỉ số

猎风-沉舟
Tầng 0Tầng 12345678QUÁ ĐỘ9
Lực đạo17225190133190322420455586
Khí kình61232405062113140185186218
Căn cốt612204988131182260320338500
Động sát1715235163109151196197215
Thân pháp162242437183106133201202203
Ngoại công315487110215215368
Nội công55812234545696969
Chính xác3.240%3.240%10.200%13.680%13.68%25.58%
Bạo kích1.650%3.420%3.420%6.980%6.980%17.08%
dame BK3.100%3.100%3.760%3.760%6.640%6.640%6.64%6.64%
 Đá nâng cấp恒敏圆石·三1赋力圆石·三6
伤心小石·三6
天攻小石·三6  
敏慧圆石·四6
赋力圆石·四
7
会命小石·四7
赋力圆石·四7
双全小石·四8
慧力圆石·四8
双全小石·四8 

恒赋圆石·五8
碎心小石·五8
攻命小石·四8
赋力圆石·四8
伤命小石·四8 

慧力圆石·五8
赋力圆石·五8
双全小石·四8
会命小石·四8
敏力圆石·四8 

双全小石·五8
攻心小石·五8
五蕴圆石·五8
-攻心小石·五9
恒赋圆石·五9
赋力圆石·五9
会命小石·五9
攻心小石·五9
赋力圆石·五9
寂灭小石·五9
Phối hợp
Cùng [La Hầu Quyết《罗睺诀》]tương sinh, tăng 8% Lực Đạo, 12% Khí Kình;
Cùng [Vô Sinh《无生》]tương sinh, tăng 19% Lực Đạo, 9% Động Sát
Kĩ năng
Máu (HP) càng thấp, tổn thương lên mục tiêu càng cao.
Nguồn gốc
Đổi mảnh tâm pháp
Phù hợp
Thần uy, (Thần đao)

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối  (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca -
Nguồn Wuxia.com