La Hầu Quyết

La Hầu Quyết

Chỉ số
罗睺诀
Tầng 0Tầng 12345678QUÁ ĐỘ 9
Lực đạo
6
12
20
35
72
115
166
216
270
288371
Khí kình
6
12
27
42
90
113
176
297
358
393575
Căn cốt
1
7
15
69
79
91
114
179
218
219251
Động sát
6
7
15
16
35
78
113
173
212
213248
Thân pháp
1
7
15
23
71
83
134
148
187
188237
Ngoại công
16
16
16
16
39
72
72
154
154191
Nội công
7
7
7
23
39
62
100
100158
Chính xác
2.40%
2.40%
2.40%
2.40%
2.40%
5.64%
9.12%
9.12%
13.72%
13.7%18.22%
Bạo kích
0.21%
1.76%
1.76%
3.53%
5.30%
9.19%
9.19%13.0%
dame BK
2.64%
2.64%
2.64%
6.42%
6.42%10.26%
 Đá nâng cấp元气小石·三1根骨圆石·三6
根骨圆石·三6
会心小石·三6
敏力圆石·四6
恒敏圆石·四7
伤命小石·四7
慧力圆石·四7
双全小石·四8
恒慧圆石·四8
攻命小石·四8
碎心小石·五8
敏力圆石·五8
恒赋圆石·四8
慧力圆石·四8
恒慧圆石·四8
碎心小石·五8
恒赋圆石·五8
伤命小石·四8
敏慧圆石·四8
赋力圆石·四8
双全小石·五8
碎心小石·五8
攻心小石·五8
-恒敏圆石·五9
碎心小石·五9
赋力圆石·五9
碎心小石·五9
双全小石·五9
伤命小石·五9
气明圆石·五9
Phối hợp 
Cùng [Cửu Anh《九婴》]tương sinh, tăng 15% Căn Cốt
Cùng [Trường Thiên《长天》]tương sinh, tăng 17% Thân Pháp.
Kỹ năngGia tăng 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000 điểm nội công, duy trì trong 20s, CD 60s.
Nguồn gốcĐổi mảnh tâm pháp
Thích hợpThích hợp với Thiên Hương, Chân Võ, Thiếu Lâm


Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca -
  Nguồn: Wuxia.com