Kinh mạch 8 ( liên quan đến Hàng hải )

Kinh mạch 8 ( liên quan đến Hàng hải )


KINH MẠCH THỨ 8 MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HẢI


DIỄN GIẢI: 

1. Chiến lực thuyền là điểm lực chiến của thuyền, chế tạo và nâng cấp thuyền tự tăng
2. Đầu tư cho bến cảng là cống hiến điểm tống tiền cho NPC của từng đảo, vừa là mở kinh mạch, vừa là đạt danh vọng để mua hàng, cống càng nhiều mua hàng càng cao, max là hàng 5 sao
3. Giao thương buôn bán trên biển là đi buôn hàng, điểm tính trên lợi nhuận tống tiền của tổng các lần đi buôn
4. Điểm khai phá đảo hoang là tổng quãng đường biển mà chúng ta đi
5. Thành tựu xây dựng đảo cá nhân liên quan đến việc xây các công trình đảo cá nhân
6. Điểm chinh triến ( hay còn gọi là điểm mạo hiểm ), là điểm làm nhiệm vụ chính tuyến + làm đồ giám, Q ẩn trên các đảo ( Điểm này khá quan trọng vì nó liên quan đến việc mua vật phẩm trong shop Tống tiền, điềm càng cao cho phép mua được càng nhiều vật phẩm )
7. Chiến lực thuyền là điểm lực chiến của thuyền, chế tạo và nâng cấp thuyền tự tăng


CHỈ SỐ 3 VIÊN ĐÁ VÀNG HÀNG HẢI (Khi đã úp lên lv 9 )- Lượng ca -