Khiếu Thiên - Trần Nhạc

Khiếu Thiên - Trần Nhạc
Chỉ số


啸天-镇岳
Tầng 0Tầng 12345678QUÁ ĐỘ9
Lực đạo624324784127189265363398515
Khí kình1727356577100114182183263
Căn cốt61220285870110124192193211
Động sát172728385096123191192210
Thân pháp612203572115161224330348493
Thủ ngoại2020206689163256312368368368
Thủ nội147474120213269299299299
Đỡ đòn4.665%4.665%17.625%23.425%23.42%42.625%
Dẻo dai2.430%4.490%7.510%7.510%14.62%
Máu (HP)2934975741084136613662178
 Đá nâng cấp恒慧圆石·三1天防棱石·三6
制气棱石·三6
长久棱石·三6
敏力圆石·四6
恒赋圆石·四7
血守棱石·四7
 敏力圆石·四7
双防棱石·四8
敏慧圆石·四8
双防棱石·四8

赋力圆石·五8
地势棱石·五8 
敏力圆石·四8
韧守棱石·四8
血守棱石·四8

血守棱石·五8
双防棱石·五8
 
恒赋圆石·四8
敏力圆石·四8
敏慧圆石·四8

血防棱石·五8
韧守棱石·五8
五蕴圆石·五8
-恒敏圆石·五9
韧守棱石·五9
敏力圆石·五9
恒敏圆石·五9
双防棱石·五9
血守棱石·五9
固海棱石·五9
Phối hợpCùng với[Địa Tàng地藏]tăng căn cốt, thân pháp lên 9%
Kĩ năngNhân vật tăng nội công phòng ngự lên 50 điểm , ở trạng thái cừu hận khi đón đỡ sẽ khôi phục 12 điểm định lực
Nguồn gốc Đổi mảnh tâm pháp
Phù hợpThông dụng trong PvP: Cái bang, Chân võ, Thiên hương, Thần uy,....

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com