Hướng dẫn đả tọa Môn phái

Hướng dẫn đả tọa Môn phái


Đầu tiên mình giới thiệu một chút về map bản đồ Thế Giới.


Trong đó các map của môn phái bao gồm:

-      Đông Việt 东越  Thiên Hương
-      Từ Hải 徐海 Thần Đao
-      Tần Xuyên 秦川 Thái Bạch
-      Yến Vân 燕云 Thần Uy
-      Ba Thục 巴蜀 Đường Môn
-      Vân Điền 云滇 Ngũ Độc
-      Kinh Hồ 荆湖 Cái Bang
-      Tương Châu 襄州 Chân Võ

-      Xác định tọa độ đả tọa môn phái của NPC tại điểm màu vàng hiển thị trên bản đồ:


Điểm vàng này là mũi tên có hình cái vòng ở dưới chân. Nó khác với Kiến Văn chỉ có hình mũi tên vàng chỉ ngược nhé.

Sau đó, click vào nút màu xanh để tele ( phù qua) map.


Chỉ mất tốn 10 đồng để tele thôi. Mỗi phái đều có map riêng, các bạn có thể về map phái của mình, hoặc điểm tele phái khác cũng được. Miễn sao cảm thấy tiện lợi.

Sau đó tìm đến NPC  Đả Tọa môn phái. Nói chuyện với NPC sẽ bắt đầu đả tọa.


Nó sẽ hiện 1 thanh tiến độ ở dưới màn hình, đợi thanh đó cháy hết là hoàn thành


Bảng bên phải hiển thị số người đang ngồi đả tọa ở đây. Hạn cao nhất đả tọa có thể lên 300 người.

Nói chung nhiệm vụ đả tọa khá đơn giản, trong thời gian chờ đợi mình có thể afk đi làm việc khác chờ thanh cháy xong.

- Candy -