Hướng dẫn nghề nghiệp Tiêu Sư

Hướng dẫn nghề nghiệp Tiêu Sư


TIÊU SƯ

Luận võ công, vì bảo vệ châu báu mà không tiếc sinh tử;

Luận nhân mạch, tiêu hành thiên hạ có đường tắt;

Đầu cơ kiếm lợi, đều thông thạo từ Bắc đến Nam;

Vì cần vàng bạc, dẫu Tây Thiên ta cũng đi!

Có thể chế tạo được:

Vũ khí chính– Đai lưng

– Giày  – Vòng tayKĩ năng của nghề.

Vận Tiêu:


Tổ đội 2 người trở lên, đội trưởng là người làm Tiêu Sư, thành viên trong tổ phải có cờ tiêu, sau đó Tiêu Sư đối thoại với NPC vận tiêu, sau khi vận tiêu xong sẽ nhận được vàng trong trò chơi.

Thăng cấp thuộc tính:

Tiêu Sư tăng Căn CốtGiới hạn HP.

Trận pháp tổ đội:

Thông Hành Trận 通行阵 ( Không đề cử):  Gia tăng công kích nội công của thành viên trong tổ đội.

Phong Binh Đoạn Ảnh 封兵断影 ( Không đề cử) : Ngăn cản binh thương, phong vân kết thúc; Trận này tăng tỉ lệ đón đỡ và phòng ngự định lực của thành viên trong tổ đội.

Kĩ năng trong PVP, Bang Chiến:

Bất Khuất 不屈: Trong chiến đấu Minh Hội, được miễn chết một lần

Hướng dẫn về Tiêu Sư:

Tiêu Sư chỉ đơn giản là vận tiêu, sống kiếm tiền qua ngày thôi ~ Ngoài ra cũng có thể chế được Vũ khí chính – Đai lưng – Giày – Vòng tay.


Ngoài ra cũng có hoạt động Thiên Hạ Tiêu, các bạn Xem tại đây!

Bảng vietsub kĩ năng nghề Tiêu Sư:

I. TIÊU SƯ

( Toàn bộ đều đề cử)


1. 初级增收Sơ Cấp Tăng Thu : Tăng 2% lợi ích thu được cho toàn bộ thành viên trong team, chỉ áp dụng khi vận tiêu, không thể chồng hiệu quả từ nhiều người.

2. 一级通行证 Nhất Cấp Giấy Thông Hành: Học được trận này có thể giúp cho thành viên trong tổ đội tăng 40 điểm công kích nội công.

3. 抢修Thưởng Tu ( Sửa Gấp): Tổng cộng có 5 cấp, sau khi nâng max, dùng với xe tiêu, có thể hồi lại 30k máu cho xe.

4. 再起Tái Khởi: Tổng cộng có 3 cấp. Trong khi bị cướp tiêu, lần đầu bị thương sẽ không chết, đồng thời cũng hồi phục lại một lượng máu nhất định.

5. 高安Cao An: Tổng cộng có 5 cấp, sau khi bị người chơi cướp tiêu xong, có thể kéo dài thời gian bảo hộ không bị cướp tiêu lên tới 120s.

6. 亮镖Lượng Tiêu: Tổng cộng có 3 cấp, đây là skill có năng lực tiến giai, học xong mới click được kĩ năng tầng tiếp theo. Đồng thời, khi nâng max cấp tăng 3% lực công kích trong toàn bộ đội viên khi bị cướp tiêu.

II. TIÊU ĐẦU

( Toàn bộ đều đề cử, trừ skill Bất Khuất)


1. 中级增收Trung Cấp Tăng Thu: Tăng 4% lợi ích thu được cho toàn bộ đội viên.

2. 二级通行阵 Nhị Cấp Giấy Thông Hành: Sau khi dùng trận sẽ đề cao 80 điểm công kích nội công cho toàn bộ thành viên trong tổ.

3. 急援Cấp Viên: Tổng cộng có 5 cấp, nâng max sẽ rút ngắn 30% thời gian thời gian Bổ Khoái đến cứu trợ khi bị cướp tiêu.

4. 花红Hoa Hồng: Tổng cộng có 3 cấp, nâng tỉ lệ ra x2, x3 cho xe tiêu.

5. 坚锁Kiên Tỏa: Tổng cộng có 5 cấp, nâng max giảm bớt 20% thương hại cho xe khi bị cướp tiêu.

6. 背水Bối Thủy: Tổng cộng có 2 cấp, nâng max tăng 8% lực công kích cho toàn bộ đội ( Thay thế cho hiệu quả của skill Lượng Tiêu).

7. 强运Cường Vận: Tổng cộng có 3 cấp, nâng max tăng 20% tốc độ di chuyển của xe tiêu.

8.不屈Bất Khuất ( Không đề cử) : Tổng cộng có 5 cấp, đây là skill có năng lực tiến giai, học xong mới click được kĩ năng tầng tiếp theo. Đồng thời cũng miễn chết 1 lần trong khi chiến đấu Minh Hội.

9. 奇才Kỳ Tài: Tổng cộng có 5 cấp, học xong mới học được kĩ năng của tầng dưới. Đồng thời nâng max tăng 25 điểm Căn Cốt.

III. THẦN TIÊU


1. 高级增收Cao Cấp Tăng Thu: Tăng 6% lợi ích thu được cho thành viên trong tổ đội, chỉ có hiệu quả khi vận tiêu, không thể chồng chất hiệu quả của nhiều người.

2. 三级通行阵Tam Cấp Thông Hành Trận: Sau khi dùng trận tăng 160 điểm công kích nội công cho toàn bộ thành viên trong tổ đội.

3. 破盘Phá Bàn: Tổng cộng có 3 cấp, nâng max cấp, khi bị cướp tiêu, lúc lượng HP của xe tiêu chỉ còn 1 nửa máu, tăng 15% lực chiến đấu của thành viên trong đội.

4. 平川Bình Xuyên: Tổng cộng có 5 cấp, nâng max tăng giới hạn máu lên 500 điểm.

5. 激走Kích Tẩu: Tăng tốc độ Tứ Hải Tiêu ( Chưa mở).

6. 呼援Hô Viên: Khi bị cướp tiêu có thể gọi người chơi là Bộ Khoái đến cứu giúp ( Chưa mở)

7. 速递 Tốc Đệ: Giảm bớt thời gian chuẩn bị của Tứ Hải Tiêu ( Chưa mở)

8. 嫉恶 Tật Ác: Trong khi bị cướp, đánh chết kẻ cướp tiêu thì chúng không thể hồi sinh được nữa ( Chưa mở).

-         Candy -