Hướng dẫn nghề nghiệp Thợ Săn

Hướng dẫn nghề nghiệp Thợ Săn
Thuần phục chó ngựa, cũng có thể tự thuần phục mãnh hổ;

Dùng tay trói ưng, cũng không sợ không lực trói lấy Thương Long

Rừng rậm nơi thâm sơn, là sa trường mà ta vẫn thường thắng;

Bách điểu vạn thú, chính là kẻ dưới trướng mà ta cầm đầu.

Thợ Săn - Thú Thỉ - Săn Thánh

Có thể chế tạo được:

Vũ Khí Phụ- Tóc
- Đai Lưng 
                                                                                        
Kĩ năng của nghề:

Bắt Thú:Thợ Săn chuẩn bị tốt bẫy, tìm được tung tích của thú, sau đó dụ nó đến gần bẫy thì có thể bắt được thú vật.

Săn Bắn:Thợ Săn chuẩn bị tốt cung tên, túi đựng cung tên và túi mũi tên, sau đó mở kĩ năng săn là có thể săn bắn được.

Tăng cấp thuộc tính:

Thợ Săn tăng Lực ĐạoDẻo Dai.

Kĩ năng PVP, Bang Chiến.

Khu Sách Thú Quần ( Đánh Roi Đàn Thú): Trong chiến đấu Minh Hội sử dụng động vật để công kích địch quân.

Hướng dẫn về Thợ Săn:

Thợ Săn có thể săn thú để lấy nguyên liệu bán kiếm vàng, hoặc bắt sủng vật. Ngoài ra có thể chế được Vũ Khí Phụ - Tóc – Đai Lưng.

Các bạn xem Hướng dẫn Săn Thú và Bắt Sủng Vật ở đây nhé~

Bản vietsub bảng nghề Thợ Săn:

I. THỢ SĂN1. 狩猎Săn Thú: Học được kĩ năng Săn Thú, có thể tìm thấy ở tab P. Khi săn cũng có thể ảnh hưởng bởi công lực, khi công lực càng lớn thì hiệu quả săn thú sẽ hiện lên càng rõ ràng.

2. 引诱Dẫn Dụ: Tổng cộng có 3 cấp, nâng max tăng cho phạm vi hiệu quả của bẫy lên 0.2m.

3. 利刃Lợi Nhận: Tổng cộng có 5 cấp, khi nâng max tăng thêm 600 điểm thương tổn,  hiện tại khi sơ thú còn bị ảnh hưởng bởi công lực, công lực càng lớn thì hiệu quả săn thú sẽ hiện lên càng rõ ràng.

4. 围捕Vi Bộ: Tổng cộng có 3 cấp, khi nâng max tăng thêm số lượng đặt bẫy mức cao nhất là 3 cái.

5. 诱猎Dụ Săn: Tổng cộng có 3 cấp, khi năng max tăng cho hiệu lực của bẫy lên 10 phút.

6. 谋猎Mưu Săn: Tổng cộng có 5 cấp, cứ mỗi tầng lại tăng lên 5% tỉ lệ hiệu lực của bẫy.

7. 精准Tinh Chuẩn: Tổng cộng có 5 cấp, khi nâng max tăng lên 20% tỉ lệ bắn trúng trong một kích mũi tên.

8. 会心Hội Tâm: Tổng cộng có 5 cấp, khi nâng max tăng lên 30% tỉ lệ tổn thương trong một kích mũi tên.

9. 耳聪Nhĩ Thông: Đây là skill có năng lực tiến giai,  sau khi học mới click kĩ năng tầng tiếp theo. Ngoài ra sẽ học được kĩ năng: Cửu Long Minh, sau khi dùng kĩ năng trong 10 phút sẽ phát hiện thú chạy ở xung quanh 50m. ( Có thể tìm được kĩ năng này ở trong tab P kĩ năng).

II. THÚ THỈ 


1. 培育技艺 Bồi Dục Kỹ Nghệ: Thợ Săn có thể "phối giống sinh nở" cho sủng vật của mình.

2. 变异 Biến Dị: Tổng cộng có 3 cấp, nâng khả năng phối giống cho sủng vật có tỉ lệ sinh ra phẩm biến dị.

3. 神力 Thần Lực:Tổng cộng có 3 cấp, tăng tầm bắn cao nhất khi đi săn lên *m (* Tầng 1: 3m, tầng 2: 5m, tầng 3: Chưa nâng max nên chưa xác định).

4. 目明 Mục Minh: Cường hóa kỹ năng Cửu Long Minh, có thể thấy được mãnh thú,  chim và động vật bò sát ở xung quanh.

5. 驱策群兽 Khu Sách Quần Thú: Trong chiến đấu Minh Hội có thể dùng sủng vật công kích địch nhân.

6. 巧阵 Xảo Trận:Tổng cộng có 3 cấp, khi nâng max tăng 15% tỉ lệ bẫy được sủng vật quý hiếm.

7. 威武 Uy Vũ: Tổng cộng có 5 cấp, nâng max tăng 25 điểm Lực Đạo cho bản thân.

8. 群兽 Quần Thú: Tổng cộng có 5 cấp, đây là skill có năng lực tiến giai, sau khi học mới click kĩ năng tầng tiếp theo. Đồng thời khi nâng max, tăng hạn lượng động vật có thể mang theo là 20 con.

III. SĂN THÁNH


1. 辨析 Biện Tích:Sau khi dùng Cửu Long Minh hoặc Mục Minh có thể bắt được những loại động vật và dã thú đặc biệt.

2. 耐久 Nại Cửu: Tổng cộng có 5 cấp, dùng để giảm tốc độ tiêu hao thể lực của sủng vật khi di theo.

3.强化驱策群兽 Cường Hóa Khu Sách Quần Thú ( Chưa mở) : Cường hóa năng lực của kĩ năng Khu Sách Quần Thú.

4.  群体跟随 Quần Thể Cân Tùy: Tổng cộng có 3 cấp, khi nâng max có thể cho phép số lượng sủng vật đi theo mình là 4 con, có thể trong bảng Sủng Vật cài đặt nhiều sủng vật đi theo.

5. 坚韧 Kiên Nhận:Tổng cộng có 5 cấp, nâng max tăng 200 điểm Dẻo Dai cho bản thân.

6. 驯兽 Thuần Thú:Kĩ năng của sủng vật tăng đều lên 1 cấp.

- Candy -