Hướng dẫn nghề nghiệp Sát Thủ

Hướng dẫn nghề nghiệp Sát ThủSÁT THỦ

Liếm máu lưỡi đao, không nhiễm máu của hạng người vô danh;

Ưng bay thỏ chạy, không chạy trên bảng nổi danh;

Quỷ hành ám dạ, long lân giấu ảnh;

Một kích tiếng vang dội, máu tươi vô tung tích;

Sát Thủ - Thích Khách - Sát Thần

Có thể chế tạo được:

Chân ( Giày) - Vòng cổ 

 - Nhẫn
Kĩ năng của nghề:

Ám Sát LệnhMục tiêu của Ám Sát Lệnh là "săn" người chơi, khi hoàn thành nhận được vàng không khóa.

Huyền Thưởng Lệnh.


Mục tiêu của Huyền Thưởng Lệnh là NPC.

Thăng cấp thuộc tính:

Sát Thủ tăng Động Sáttăng tổn thương bạo kích.

Thiết Vũ Thiên Y 铁舞天衣 ( Đề cử) : Đao kiếm vô thương, thiên y vô phùng; Trận này yêu cầu tụ tập đủ 5 người, cùng giẫm trận vận công lực chống cự toàn bộ tổn thương trong 8s, nhưng trong lúc giẫm trận lại không thể di chuyển được.

Quyết Chưởng Chân Nguyên 决掌真元 ( Tự động) : Chưởng quyết cao hạ, nhất giám ân cừu; Đây là trận tự động, khi đánh với BOSS hoặc người khác tự sẽ có hệ thống nhắc nhở. Sau khi dùng sẽ so chưởng nội công giữa hai bên, bên nào cao công lực hơn sẽ thắng.

Phong Binh Đoạn Ảnh 封兵断影 ( Không đề cử): Ngăn cản binh thương, phong vân kết thúc; Trận này tăng tỉ lệ đón đỡ và phòng ngự định lực của thành viên trong tổ đội.
影袭 Ảnh Tập : Có thể dùng trong khu vực Minh Hội, sau khi dùng trận xong sẽ thành công đưa 5 người đứng trận tiến vào trạng thái ẩn thân, duy trì trong vòng 5 phút. Tuy nhiên trong trạng thái này không thể chạy nhanh, cưỡi ngựa, khi bị công kích hoặc công kích sẽ giải trừ hiệu quả.

Kĩ năng PVP, Bang Chiến.

连杀 Liên Sát: Trong chiến Minh Hội, mỗi lần đánh chết một người chơi đối địch sẽ chồng lên một tầng Liên Sát, ở trạng thái này có thể tăng cho bản thân nhân vật 1% thuộc tính trụ cột. Tổng cộng có thể chồng 100 tầng, duy trì trong vòng 10 phút.

感知 Cảm Tri: Có thể do thám, biết được vị trí của địch nhân trong phạm vi nhất định quanh thân, duy trì trong 20 giây.

Hướng dẫn về Sát Thủ:

Như đã giới thiệu, Sát Thủ có 2 nghề chính là ám sát NPC và ám sát người chơi. Chủ yếu khi ám sát này cũng yêu cầu đôi chút về lực chiến và kĩ thuật, đặc biệt là ám sát người. Mình cứ ám sát NPC thôi ha ~ Các bạn xem Hướng dẫn tại đây!

Bản vietsub bảng nghề Sát Thủ:

SÁT THỦ


1. 龙鳞刺Long Lân Thứ: Giúp cho bạn học được bí thuật truy tung Long Lân Thứ của tổ chức sát thủ bao gồm Truy Tung Ưng và Ưng Sắc Quyết.

2. 疾风Tật Phong: Tổng cộng có 3 cấp. Đề cao kĩ xảo Săn Ưng, khi nâng max giúp giảm bớt 15s CD cho chim ưng khi truy tung định vị mục tiêu, đồng thời thu nhỏ phạm vi thăm dò xuống 75m.

3. 伺机Tý Ky : Tổng cộng có 3 cấp. Khi nâng max giảm 30% phí tổn khi nhận Q ám sát của bạn, đồng thời cũng giảm 30 điểm tiêu hao khi dùng Ưng Sắc Quyết.

4. 利刃Lợi Nhận: Tổng cộng có 3 cấp, nâng max sẽ khiến Long Lân Thứ tăng thêm 10% dame khi ám sát mục tiêu.

5. 致伤 Trí Thương:  Tổng cộng có 3 cấp, gây hiệu quả khi sử dụng Long Lân Thứ với đối phương. Khi nâng max, trong 10s tiếp theo giảm 45% tốc độ, hiệu quả trị liệu giảm 50%.

6. 铁舞天衣 Thiết Vũ Thiên Y : Đao kiếm vô thương, thiên y vô phùng; Trận này yêu cầu tụ tập đủ 5 người, cùng giẫm trận vận công lực chống cự toàn bộ tổn thương trong 8s, nhưng trong lúc giẫm trận lại không thể di chuyển được.

7. 决掌真元 Quyết Chưởng Chân Nguyên : Chưởng quyết cao hạ, nhất giám ân cừu; Đây là trận tự động, khi đánh với BOSS hoặc người khác tự sẽ có hệ thống nhắc nhở. Sau khi dùng sẽ so chưởng nội công giữa hai bên, bên nào cao công lực hơn sẽ thắng.

8信条 Tín Điều: Tổng cộng có 4 cấp. Đây là skill có năng lực tiến giai, sau khi dùng mới có thể click kĩ năng tầng tiếp theo. Ngoài ra khi nâng max có thể ưu tiên cho bản thân nhận được Q ám sát trong giai đoạn treo giải, đồng thời cũng tăng 3 lần nhận Q ám sát.

THÍCH KHÁCH


1. 狙杀Thư Sát: Sau khi ám sát có thể sử dụng kĩ năng tầm xa, tạo 20% tổn thương với mục tiêu, khiến đối thủ lơ lửng. Đồng thời cũng giải trừ trạng thái ẩn thân.

2. 粹毒Túy Độc:Tổng cộng có 3 cấp. Đem độc bơm vào ám khí, khi nâng max làm cho địch nhân trong 10s tiếp theo tăng thêm 15% dame tổn thương trí mệnh.

3. 莲杀 Liên Sát: Tổng cộng có 3 cấp. Khi nâng max, giúp bản thân trong chiến đấu Minh Hội kích sát một địch nhân sẽ tăng thêm 5 tầng của trạng thái Liên Sát. Mỗi tầng tăng  0.2 công kích ngoại công, có thể chồng được 100 tầng, duy trì trong vòng 10 phút.

4. 感知Cảm Giác: Tổng cộng có 3 tầng. Học được kĩ năng Cảm Giác, khi nâng max dùng trong Minh Hội Chiến, có thể do thám được vị trí của địch nhân xung quanh bản thân ở phạm vi nhất định, duy trì trong vòng 40s.

5. 封兵断影 Phong Binh Đoạn Ảnh: Ngăn cản binh thương, phong vân kết thúc; Trận này tăng tỉ lệ đón đỡ và phòng ngự định lực của thành viên trong tổ đội.

6. 杀心Sát Tâm: Tổng cộng có 5 cấp, cứ 1 tầng lại tăng thêm 5 điểm Động Sát cho bản thân.

7. 血手Huyết Thủ: Tổng cộng có 3 cấp. Đây là skill có năng lực tiến giai, sau khi dùng mới có thể click kĩ năng ở  tầng tiếp theo. Ngoài ra khi nâng max sẽ tăng 150% độ Danh Vọng nhận được khi kích sát mục tiêu.

SÁT THẦN


1. 夜行Dạ Hành: Sau khi học được kĩ năng, trong địa bàn Minh Hội mới có thể sử dụng được. Sau khi dùng có khả năng ẩn thân trong vòng 1 phút, nhưng không thể dùng khinh công. Khi công kích hoặc bị trúng công kích sẽ hiện thân.

2. 伏击 Phục Kích: Tổng cộng có 3 cấp, dùng để cường hóa hiệu quả của skill Dạ Hành. Sau khi nâng max kéo dài thêm 90s cho skill này, đồng thời khi sử dụng công kích khiến địch nhân suy yếu 10s.

3. 影装 Ảnh Trang: Học được trận Dạ Trang, chỉ dùng được trong địa bàn của Minh Hội, sau khi dùng trận sẽ khiến 5 người giẫm tiến vào trạng thái ẩn thân trong vòng 5 phút,  nhưng không thể dùng khinh công. Khi công kích hoặc bị trúng công kích sẽ hiện thân.

4. 影刃 Ảnh Nhận: Tổng cộng có 3 cấp, khi nâng max tăng 5% thuộc tính trụ cột của nhân vật khi trong hình thức ám sát và kéo Vô Niệm bằng sát ý.

5. 诡诈Quỷ Trá: Tổng cộng có 3 cấp, khi nâng max tăng 30% tốc độ di chuyển khi trong hình thức ám sát và kéo Vô Niệm bằng sát ý, đề cao 5% tỉ lệ bạo kích.

6. 复仇Phục Cừu: Khi bản thân bị người chơi khác đánh chết sẽ có hiệu ứng Phục Cừu, hiệu ứng này tăng 20% dame trong vòng 5 phút tiếp theo. Tuy nhiên Phục Cừu chỉ có hiệu lực đối với mục tiêu đánh chết bản thân trong lúc đó.

7. 杀意 Sát Ý: Tổng cộng có 5 cấp. Khi nâng max tăng 5% tổn thương Hội Tâm ( tức bạo kích) cho bản thân.

-         Candy -