Hướng dẫn nghề nghiệp Du Hiệp

Hướng dẫn nghề nghiệp Du HiệpDU HIỆP

Kính khóa đuôi Bắc Đẩu, bướm bay từ Thiên Thủy

Bảo khố xuất Liên Hoa, tuân lệnh từ Tiền Vương

Chuyện xưa ngày trước, chỉ là một xẻng đào gốc móc ra ngọn nguồn;

Tự hưởng sung sướng, xem ta đây vơ vét hết hiếm quý của thiên hạ!

Du Hiệp - Nhâm Hiệp - Hào Hiệp

Có thể chế tạo được:

Phó Vũ Khí- Ám Khí
 - ÁoKĩ năng nghề nghiệp:

Đào bảo một mình.


Đây là Q nghề nghiệp có thể tự đi đào bảo, cần dùng đến Thiên Thủy Điệp ( Giờ không dùng), Côn Lôn Ngọc và Lạc Dương Xẻng.

Liên Hoa Bảo Tàng


Lấy người học Du Hiệp làm đội trưởng, tổ đội đủ 5 người, đến thời gian lại tìm kiếm Liên Hoa Bảo Tàng.

Tăng thêm thuộc tính

Du Hiệp tăng Căn CốtCông kích ngoại công.

Trận pháp tổ đội:

独游阵 Độc Du Trận: Một người một ngựa, nhất kiếm đao phong; Trận này giúp đề cao công kích ngoại công của thành viên trong tổ đội.

Kĩ năng PVP, Bang Chiến.

连枝 Liên Chi: Đồng đội bị tử vong trong khoảng cách nhất định sẽ được cường hóa.

标记 Tiêu Ký: Để lại ấn ký đối với người chơi ở Bang Phái, Minh Hội đối địch, người bị ấn ký sẽ chịu thêm tổn thương

HƯỚNG DẪN VỀ DU HIỆP

Du Hiệp có 2 kiểu, 1 là đi đào bảo một mình, 2 là đi ăn Liên Hoa. Hướng dẫn đào bảo và Liên Hoa các bạn Xem ở đây!


Bảng vietsub bảng nghề Du Hiệp:

I. DU HIỆP


1. 急速Cấp Tốc: Tổng cộng có 5 cấp, đây là kĩ năng tăng tốc độ dò Côn Lôn Ngọc.

2. 破阵Phá Trận: Tổng cộng có 3 cấp, khi làm Q Liên Hoa Bảo Tàng ra xác xuất nhiều rương vàng hơn ( Trong tiểu đội sẽ nâng cao hiệu lực)

3. 训蝶Huấn Điệp: Tổng cộng có 3 cấp, sau khi nâng max giảm thời gian chờ Thiên Thủy Điệp dò tìm còn 120 giây.

4. 踩阵 Giẫm Trận: Tổng cộng có 5 cấp. Có thể dùng trong lúc tham gia tìm kiếm Liên Hoa Bảo Tàng. Khi sử dụng sẽ thấy được vị trí mắt trận để giẫm vào, nâng max có thể duy trì trong vòng 120 giây. ( Kĩ năng này ta tìm ở P - tab 4 Thân Phận Năng Lực )

5. 一级独游阵Nhất Cấp Độc Du Trận: Skill năng lực tiến giai, học xong mới có thể nâng kĩ năng tầng tiếp theo. Một người một ngựa, nhất kiếm đao phong; Trận này giúp đề cao công kích ngoại công của thành viên trong tổ đội.

II. NHÂM HIỆP


1. 共振Cộng Hưởng: Tổng cộng có 3 cấp. Nâng max tăng phạm vi dò Côn Lôn Ngọc lên tới 15m.

2. 内劲Nội Kình ( Không đề cử): Tổng cộng có 5 cấp, sau khi dùng kĩ năng không cần dùng Côn Lôn Ngọc vẫn có thể dò được 1 lần, cấp càng cao, thời gian CD càng ngắn. ( Có thể tìm thấy skill ở nút P )

3. 觅影 Kiếm Ảnh: Tổng cộng có 5 cấp. Sau khi sử dụng có thể tìm thấy vị trí của Liên Hoa Bảo Tàng trên bản đồ, biểu tượng giống hoa sen. Nâng max duy trì trong vòng 120 giây ( Có thể tìm thấy skill ở nút P )

4. 去伪 Khứ Ngụy: Tổng cộng có 3 cấp. Khi nâng max tăng 50% tỉ lệ vẽ ra điểm chính xác khi cá nhân đào bảo ra hai vòng tròn tương giao với nhau.

5. 连枝Liên Chi: Đồng đội khi bị chết trong chiến bang, Minh Hội sẽ đạt được cường hóa 5 tầng, có thể chồng điểm tầng số, sau khi chết sẽ hiểu rõ.

6. 奇门Kỳ Môn: Trong Thương Hoa Bảo Tàng tăng thêm tỉ lệ ra thêm rương vàng, có thể chồng chất cùng với hiệu quả của Phá Trận ( Trong team sẽ tăng thêm hiệu quả cao nhất)

7. 标记Tiêu Ký: Sau khi học được kĩ năng, trong trạng thái bang phái tuyên chiến, ta có thể thả một kí hiệu trên người của thành viên bang đối địch. Người bị lưu lại ấn kí sẽ chịu thêm tổn thương.

8. 二级独游阵Nhị Cấp Độc Du Trận: Sau khi dùng trận sẽ đề cao 100 điểm công kích ngoại công cho thành viên trong tổ đội.

9. 通明Thông Minh: Tổng cộng có 5 cấp, đây là skill có năng lực tiến giai, học xong mới nâng cấp được kĩ năng tầng tiếp theo. Ngoài ra khi nâng max sẽ tăng thêm 25 điểm căn cốt.

III. HÀO HIỆP


1. 好运Hảo Vận: Tổng cộng có 5 cấp, tăng tỉ lệ đào bảo ra nhiều vật phẩm ngon.

2. 泰来Thái Lai: Tổng cộng có 5 cấp, tăng tỉ lệ ra rương vàng khi làm Khoái Hoạt Vương Bảo Tàng.

3. 独行Độc Hành: Tổng cộng có 5 cấp, tăng max sẽ tăng được 40 điểm công kích ngoại công.

4. 三级独游阵Tam Cấp Độc Du Trận: Khi dùng trận tăng 200 điểm công kích ngoại công cho toàn bộ thành viên trong tổ đội.

5. 强化连枝Cường Hóa Liên Chi: Nâng cao hiệu quả của kĩ năng Liên Chi ( Chưa mở)

6. 强化标记Cường Hóa Tiêu Ký: Nâng cao hiệu quả của kĩ năng Tiêu Ký ( Chưa mở)

- Candy -