Hướng dẫn nghề nghiệp Bổ Khoái

Hướng dẫn nghề nghiệp Bổ KhoáiBỔ KHOÁI

Lãnh huyết vô tình, vung kiếm khoái ý ân cừu

Cầm thanh gươm của pháp lý triều đình; cung cúc tận tụy

Quét đi khí tà trong thiên hạ, định nên thái bình thịnh thế!

Bộ Khoái -> Bộ Đầu -> Thần Bộ

Có thể chế tạo được:

Chủ vũ khí- Ám khí
- Tay 

Kĩ năng của nghề:

Truy nã:Phải do Bộ Khoái dẫn đội mới nhận được nhiệm vụ.

Thăng cấp thuộc tính:

Bổ Khoái tăng thêm Lực Đạo và Phòng Ngự.

Trận pháp tổ đội:

Thiết Vũ Thiên Y 铁舞天衣 ( Đề cử) : Đao kiếm vô thương, thiên y vô phùng; Trận này yêu cầu tụ tập đủ 5 người, cùng giẫm trận vận công lực chống cự toàn bộ tổn thương trong 8s, nhưng trong lúc giẫm trận lại không thể di chuyển được.

Quyết Chưởng Chân Nguyên 决掌真元 ( Tự động) : Chưởng quyết cao hạ, nhất giám ân cừu; Đây là trận tự động, khi đánh với BOSS hoặc người khác tự sẽ có hệ thống nhắc nhở. Sau khi dùng sẽ so chưởng nội công giữa hai bên, bên nào cao công lực hơn sẽ thắng.

Phong Binh Đoạn Ảnh 封兵断影 ( Không đề cử) : Ngăn cản binh thương, phong vân kết thúc; Trận này tăng tỉ lệ đón đỡ và phòng ngự định lực của thành viên trong tổ đội.
Kĩ năng trong PVP, Bang chiến.

Lượng Hình: 量刑: Đối với mục tiêu tử vong sẽ bị suy yếu trong 1 phút.

Hướng dẫn về Bổ Khoái:

Bổ Khoái ngoài công dụng đi Truy Nã, còn có thể bắt người! Bắt người ở đây tức là những kẻ đi cướp tiêu, phá hoại, có thể bắt vào lao tù. Các bạn xem Hướng dẫn Truy Nã và Cách bắt tội phạm ở đây ( Sẽ cập nhật sau).

Bản vietsub bảng nghề của Bổ Khoái:

I. BỔ KHOÁI


1. 生擒 Sinh Cầm: Khi trong truy nã nhiệm vụ bắt BOSS, lượng máu BOSS còn dưới 10% thì có thể bắt lại được.

2. 强化生擒 Cường Hóa Sinh Cầm: Tổng cộng có 4 cấp, khi nâng max thì trong khi truy nã, lúc lượng máu của BOSS còn 50% liền có thể bắt giữ được.

3. 抓捕 Trảo Bộ: Dùng với cướp tiêu, khi lượng máu chúng còn 30% liền có bắt lại trong vòng 5s. Khi bắt thành công sẽ tăng cho kẻ cướp tiêu 30 điểm Sát Lục và tống vào ngục giam.

4. 铁舞天衣 Thiết Vũ Thiên Y : Đao kiếm vô thương, thiên y vô phùng; Trận này yêu cầu tụ tập đủ 5 người, cùng giẫm trận vận công lực chống cự toàn bộ tổn thương trong 8s, nhưng trong lúc giẫm trận lại không thể di chuyển được.

5. 正气 Chính Khí: Tổng cộng có 5 cấp, nâng max có thể tăng 30% dame cho thành viên trong tổ đội.

6. 天敌 Thiên Địch:Tăng 5% dame khi đánh BOSS Đạo Tặc ở dã ngoại.

7. Quyết Chưởng Chân Nguyên 决掌真元 : Chưởng quyết cao hạ, nhất giám ân cừu; Đây là trận tự động, khi đánh với BOSS hoặc người khác tự sẽ có hệ thống nhắc nhở. Sau khi dùng sẽ so chưởng nội công giữa hai bên, bên nào cao công lực hơn sẽ thắng.

8. 守护 Thủ Hộ: Tổng cộng có 3 cấp, đây là kĩ năng có năng lực tiến giai, học xong mới có thể nâng skill ở tầng tiếp theo. Ngoài ra khi nâng max còn tăng 20%  phòng ngự truy nã của toàn bộ tổ đội.

II. BỘ ĐẦU


1. 预知 Dự Tri: Bộ Khoái sẽ biết được vị trí reset lại đạo tặc ở Châu Phủ

2. 冷血  Lãnh Huyết: Tổng cộng có 4 tầng, nâng max sẽ cường hóa 30% dame đối với BOSS Đạo Tặc ở dã ngoại.

3. 嘲讽 Trào Phúng: Tăng giá trị cừu hận đối với quái, duy trì trong 5s, phạm vi 10m.

4. 惩戒 Trừng Giới:Trong khi chiến đấu Minh Hội, khi đối phương chết đi sẽ bị trừng phạt suy yếu trong vòng 2 phút, giảm 30% phòng ngự công kích.

5. 强化嘲讽 Cường Hóa Trào Phúng: Tổng cộng có 2 cấp, nâng max tăng cao độ cừu hận đối với quái, duy trì 15s, phạm vi 10m.

6. 封兵断影 Phong Binh Đoạn Ảnh: Ngăn cản binh thương, phong vân kết thúc; Trận này tăng tỉ lệ đón đỡ và phòng ngự định lực của thành viên trong tổ đội.

7. 强劲 Cường Kính: Tổng cộng có 5 cấp, đây là skill có năng lực tiến giai, sau khi dùng mới có thể nâng được kĩ năng tầng tiếp theo. Ngoài ra khi nâng max sẽ tăng 25 điểm Lực Đạo.

III. THẦN KHOÁI


1. 识破 Thức Phá: Sau khi sử dụng có thể loại bỏ BUFF mà người chơi dịch dung ( Người ta thường dịch dung đi phá game hoặc cướp tiêu ấy), phạm vi 15m.

2. 坚不可摧 Kiên Bất Khả Tồi: Gồm có 5 cấp, nâng max tăng 200 điểm phòng ngự của bản thân.

3. 通行 Thông Hành ( Chưa mở): Tự do gia nhập ngục tù ( Trừ khi có trạng thái chữ đỏ) .

4. 减刑 Giảm Hình ( Chưa mở): Với skill này, Bộ Khoái có thể cho người khác giảm bớt 5 phút bị ngồi tù. Mỗi ngày có số lần hạn chế, người bị bắt cũng chỉ được 3 lần .

5. 惩恶 Trừng Ác ( Chưa mở): Đang mặc áo Bộ Khoái cùng với người chơi bị chữ đỏ, hoặc người mặc đồ cướp tiêu, khi PK sẽ tăng thêm tổn thương 

-         Candy -