Hướng dẫn kết nghĩa Kim Lang

Hướng dẫn kết nghĩa Kim Lang
Hệ thống Kim Lang ở trong game, như tên gọi, là hệ thống hỗ trợ những người chơi thân thiết với nhau, kết bái huynh đệ, cùng chung sức trong game.

Phím tắt của Kim Lang là Ctrt+E. Khi dùng phím sẽ hiện bảng như sau:


Muốn tạo một Kim Lang, yêu cầu phải có người chơi, trong đó có nam có nữ, 3 người phải có độ Hảo Hữu đạt đến 1000 điểm mới có thể kết được.


Ta có thể farm Kim Lang mau lẹ bằng cách: Sử dụng túi Đồng Tâm sơ cấp mua tại shop NPC thường:


-         Farm Đồng Tâm Tỏa  同心锁 , chế ở bảng Chế Tạo:


Mỗi ngày ăn được 15 cái, khi dùng tăng 25 điểm hảo hữu:


-         Đổi Pháo Hoa ở NPC Diệp Khai tại Khai Phong 开封:


Bởi vì NPC này mỗi đợt event đều đứng ở nơi khác nhau nên mình không đưa tọa độ cụ thể được:


Mỗi một cái pháo hoa đổi bằng 5 tờ Giai Tiết Lệnh  佳节令, tờ này làm Q event ingame sẽ được đem tặng. Mỗi lần sử dụng tăng 50 điểm Hảo Hữu:


-         Nói chuyện mỗi ngày cũng tăng điểm hảo hữu:


-         Sau khi cả 3 người farm đủ 1000 điểm Hảo Hữu xong. Ở trong bảng Kim Lang Ctrl+E, click vào dấu + để tạo Kim Lang:


Khi tạo, đặt tên Kim Lang không quá 7 chữ, chọn biểu tượng Kim Lang tùy ý, đến bước tiếp theo:


Sau đó ở chỗ người tạo 2,3 này thêm người mình muốn cho vào Kim Lang là OK:


Chức năng tiện lợi nhất ở trong Kim Lang chính là có thể gọi người. Khi farm cấp Kim Lang lên cấp 3, thì mình có thể gọi người trong Kim Lang tele đến chỗ mình ngay lập tức. Bấm U, di chuột vào hảo hữu, hiện lên biểu tượng như này là có thể gọi người:


Một ngày có thể gọi được 3 lần bạn bè. Ngoài ra cũng tạo khung chat riêng cho team Kim Lang để nói chuyện phiếm:


Ngoài ra sắp tới cũng mở tính năng của Kim Lang cấp 5 trở lên, tăng thuộc tính bản thân và số lượt gọi bạn bè.

Hi vọng với bài viết này nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về hệ thống Kim Lang!

-         Candy -