Hướng dẫn hoạt động uống rượu bang

Hướng dẫn hoạt động uống rượu bangHoạt động bang là một trong những hoạt động hằng ngày của bang phái, uống rượu bang để thu thập tu vi, cống hiến bang:


Thời gian hoạt động từ: 7h – 7h30 mỗi tối.

Đến thời gian, các bạn bật O, tiến vào map bang:


Chạy đến chỗ có NPC uống rượu ngay trước mặt:


Bật O, mở shop bang:


Trong shop bang, có thể mua bình xanh và tím bằng vàng khóa hoặc cống hiến bang:


Một ngày có thể mua được 15 bình xanh:


Và 9 bình tím:


Ăn bình xanh liên tục, còn bình tím CD 20s:


Một tuần được uống 21 bình Tím, 35 bình xanh.

Cho nên chia ra 2 ngày mua 9 bình tím, 1 ngày mua 3 bình tím là đủ 21 bình. 2 ngày mua 15 bình xanh, 1 ngày mua 5 bình xanh nữa là đủ 35 bình.

Khi uống sẽ được 84k tu vi và trả cho nhân vật 30 cống hiến bang:


Các bạn nhớ mỗi tối tham gia nhé! 

- Candy -