Giới thiệu chức năng bạn bè trong game

Giới thiệu chức năng bạn bè trong gamePhím tắt của hảo hữu trong game là nút: U. Khi dùng ta sẽ hiện ra list danh sách bạn bè như sau:


Trong Thiên Nhai chỉ hạn chế kết bạn trong vòng 200 bạn bè. Để kết bạn với người khác, click vào nút Thêm Bạn Bè ở dưới bảng:


Điền tên người cần kết bạn trong ô trống:


Sau đó tìm, sẽ hiện thông tin nhân vật:


Sau đó kết bạn là được! Tạm thời bạn bè của mình đã full 200 bạn rồi, nên không thể kết bạn được nữa, các bạn muốn hỏi gì thì kb FB của mình cũng được.

-   Hoặc có thể chuột phải vào tên nhân vật, chọn dòng kết bạn ở đây:


Tham khảo Bảng vietsub Tổ Đội ở đây để biết thêm nhé!

-         “Từ mặt” người nào đó, trong list friend có thể lựa chọn xóa hảo hữu ở dòng thứ 4 từ dưới lên:


-         Kiểm tra địch nhân, người giết mình, trong bảng U chọn tab 3:


-         Nếu thù oán không dứt, có thể thuê sát thủ ám sát người ấy bằng cách chọn dòng Phát Ám Sát ở nút dưới:


Nó sẽ hiện ra bảng nhỏ, mình chọn tên người cần Ám Sát, điền số vàng muốn bỏ ra:


Ở dấu tích là để lựa chọn ẩn tên hoặc hiển thị nhân vật của mình, sau đó chính thức phát ám sát:


Khi có Sát Thủ ám sát địch nhân của mình thành công, sẽ có thư gửi về, đồng thời cũng gửi thông báo lên kênh thế giới. Còn muốn lộ mặt mình phát ám sát hay không thì tùy thuộc vào các bạn!

-         Ngoài ra ở trong phần Địch Nhân 敌人cũng có:


+ Đổi tên của người đó trong list

+ Xóa bỏ Địch Nhân. ( Xóa người ta ra khỏi danh sách địch nhân để có thể thêm bạn chẳng hạn)

+ Cho vào danh sách đen

+ Report.

Nói chung về hệ thống bạn bè thì đơn giản như thế thôi. Còn mấy phần khác không quan trọng thì mình không giới thiệu.

Đến khi có vài ba người bạn thân thiết, muốn cùng kết nghĩa Kim Lang, vậy thì mời các bạn xem bài viết: Hướng dẫn kết nghĩa Kim Lang ở đây!

-  Candy -