Dịch bảng Tổ đội cho newbie lưu ý và kiểm tra

Dịch bảng Tổ đội cho newbie lưu ý và kiểm traDịch bảng tổ đội:

Có 2 loại bảng khi mình click chuột phải vào tên của nhân vật để kiểm tra.

1.     Kiểm tra người ngay trước mặt.


Ở góc trên bên phải màn hình sẽ hiển thị tên và level của người chơi:


Chuột vào tên nhân vật, ta sẽ có:


1. Giao dịch 交易

2.   Cắm cờ luận bàn 比武切磋

3.  Đi theo 跟随

4.  Tổ đội ( pt) 组队

5.  Nói chuyện riêng 聊天

6.  Tặng hoa 送花

7.   Kiểm tra thông tin 查看信息

8.  Thêm bạn bè 添加好友

9.   Mời vào bang phái 邀请入帮

10.  Mời sinh nở sủng vật 邀请繁殖宠物

11.  Xin lên tàu 请求搭乘

12. Bái phỏng hải đảo ( Đến đảo Cá Nhân của người khác) 拜访海岛

13. Mời đi thăm hải đảo ( Mời người khác đến đảo Cá Nhân của mình) 邀请参观海岛

14.  Gửi thư 发送邮件

15. Thu đệ tử 收弟

16.  Bái sư 拜师

17. Che đậy 屏蔽

18. Cho đối thủ vô danh sách đen 加入黑名单

19. Report 举报

Đối với việc kiểm tra  nhân vật ở phía xa. Chủ yếu là ở kênh chat góc trái màn hình:


Click vào tên nhân vật bất kì ta có:


1. Tổ đội

2.  Copy tên

3. Nói chuyện riêng

4.  Tặng hoa

5. Kiểm tra thông tin

6. Thêm bạn

7.  Xin nhập bang phái

8.  Mời sinh sôi sủng vật

9. Bái phỏng hải đảo ( đảo Cá Nhân)

10. Mời đi thăm hải đảo ( Mời người khác đến đảo Cá Nhân của mình) 邀请参观海岛

11. Gửi thư

12. Thu đệ tử

13. Bái sư

14. Che đậy 屏蔽

15.  Cho đối thủ vô danh sách đen 加入黑名单

16. Report 举报

- Candy -