Bi Hồi Phong

Bi Hồi Phong


Chỉ số

悲回风
Tầng 0Tầng  12345678QUÁ ĐỘ9
Lực đạo612202865108205291360395495
Khí kình1725335264104167213214263
Căn cốt171523516398138207208240
Động sát617253363106180268322340440
Thân pháp1210386880131196235236237
Ngoại công1418245664117127127229229382
Nộng công101021414157
Chính xác0.37%0.375%0.375%0.375%3.855%4.680%4.680%8.160%8.160%24.56%
Bạo kích0.210%0.210%0.480%0.480%0.810%2.580%7.270%7.270%15.07%
dame BK3.100%3.760%4.420%4.420%7.300%7.300%11.14%
 Đá nâng cấp气劲圆石·三1天攻小石·三5
身法圆石·三5
伤心小石·三6
赋力圆石·四6
敏慧圆石·四7
双全小石·四7
慧力圆石·四7
攻命小石·四8
慧力圆石·四8
赋力圆石·四8
恒慧圆石·五8
敏力圆石·五8
慧力圆石·四8
恒慧圆石·四8
碎心小石·五8
敏慧圆石·五8
伤命小石·四8
赋力圆石·四8
敏慧圆石·四8
双全小石·五8
攻心小石·五8
攻心小石·五8
-伤命小石·五9
会命小石·五9
赋力圆石·五9
攻心小石·五9
恒慧圆石·五9
双全小石·五9
寂灭小石·五9
Phối hợp
Cùng [Bạch Nhận]《白刃》tương sinh, tăng 16% Động Sát;
Cùng [Sư Hống]《狮吼》tương sinh, tăng 18% Khí Kình;
Cùng [Tu La]《修罗》tương sinh, tăng 15% Lực Đạo.
Kĩ năngTổn Tâm: Khi đối phương hết định lực ngoại công tăng thêm 2%/3%/4%/5%/6%/7%/8%/9%/10%/11% sát thương..
Nguồn gốcĐổi mảnh tâm pháp
Phù hợpThông dụng trong PVP PVE: Thái bạch, Đường môn, Ngũ độc,....

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm


- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com