Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Thiên Nhai Diêm Tràng

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Thiên Nhai Diêm Tràng
VI. THIÊN NHAI DIÊM TRÀNG

Đầu tiên, tự động chạy đi cống cho NPC Chủ Đảo này 5000 điểm Tống Tiền mới mở được nhiệm vụ ẩn.


Nhân Văn Chí: Sau đó chạy đến tọa độ 1316240223để nhận nhiệm vụ ẩn từ NPC:


Chạy đi nói chuyện với NPC là hoàn thành nhiệm vụ thu thập Thiên Nhai Đổ Phường 天涯赌坊:


- Thảo Mộc Chí: Thay đổi tọa độ đến 1326140047:


Hái hoa này sẽ hoàn thành thu thập Thất Thất Hoa 七七花:


- Đi về hướng khác 13199,40396:


Vẽ xong cây này sẽ hoàn thành thu thập Rừng Lâm  荆棘林


- Bác Vật Chí: Tìm đến tọa độ 1296440021để nói chuyện với NPC:


Lấy muối là OK:


Địa Lý Chí: Chạy đến 2 tọa độ gần nhau nhất là Diêm Tràng Than 盐场滩  (13323, 40405) và Ngao Diêm Hán 熬盐厂 (13400, 40376) sẽ thu thập được 2 loại Đồ Giám ấy. Bởi vì mình làm qua rồi nên không chụp hình lưu lại được.

- Ra chỗ bến cảng, tọa độ 1284640436, lượm 3 con Bào Ngư ở đáy biển:


- Sau đó đem về cho NPC ở tọa độ 1310340235):


- Hoàn thành thu thập Kiền Hóa Bào Ngư 干货鲍鱼:


- Điểu Thú Chí: Tìm Trứng Chim ở tọa độ  (12913, 39612):


Bấm F lượm xong hoàn thành thu thập Đồ Giám Diêm Điểu Đản 盐鸟蛋:


- Đi đến tọa độ mới 1288939227:


Vẽ xong con chim Âu này sẽ hoàn thành đồ giám Tặc Âu 贼鸥:Thủy Sản Chí: Yên Mang Thạch Ban 鞍带石斑, thời gian yêu cầu: 11:00 - 20:00 giờ Việt Nam, tọa độ (12598, 39412):


Câu xong sẽ hoàn thành thu thập Đồ Giám. 


- Câu Bì Bì Hà ( da tôm) 皮皮虾 thời gian yêu cầu: 14:00 - 18:00 giờ Việt Nam,  tọa độ 1356040496 :


Mình đổi thời gian ở đây, nhớ đổi kênh chính và kiểm tra map nhé:


Đứng sát vào câu cá:


Hoàn thành thu thập Đồ Giám - Bì Bì Hà 皮皮虾


- Candy -