Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của U Linh Đảo

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của U Linh Đảo


VIII. U LINH ĐẢO 幽灵岛

P.S: Trên đảo này có 1 số Q yêu cầu cấp 13 Hàng Hải mới làm được, nên mình ưu tiên: Gần nhất, không yêu cầu cấp làm trước.

Một số cái trong quá trình chạy Q nhận được thì mình không làm lại nữa. Ai thiếu thì tìm mình bổ sung =3=

1. NHÂN VĂN CHÍ - HẢI ĐẠO QUY TẮC 海盗规则

- Đầu tiên chạy đến NPC Chủ Đảo cống cho nó 7000 điểm Tống Tiền mới mở được nhiệm vụ:Sau khi cống xong sẽ tự động xuất hiện nhiệm vụ ẩn: 


Nói chuyện với NPC sẽ hoàn thành nhiệm vụ:


 2. BÁC VẬT CHÍ - HẮC MỘC ĐÀ  黑木舵

- Đây là Q ẩn sau khi đã cống xong 7000 Tống Tiền cho NPC Chủ Đảo, chạy đến tọa độ  (40533, 52002) sẽ xuất hiện nhiệm vụ ẩn:Click vào nút xanh để quay lại nói chuyện với NPC sẽ chuyển về tọa độ lúc đầu:


Lượm cái bánh lái này là xong nhiệm vụ:
3.  BÁC VẬT CHÍ - THÁN KHẢO MẪU LỆ 碳烤牡蛎

- Tìm NPC nhận Q ẩn ở tọa độ: 4029851999. Lưu ý NPC này ở phía trên quán.


- Nhiệm vụ bắt tìm 3 con hàu, tìm nó ở tọa độ4057251989:


- Sau đó đem trả Q cho NPC khi nãy nhận nhiệm vụ, làm món hàu xong là hoàn thành:


4. THẢO MỘC CHÍ - YÊN THẢO DIỆP 烟草叶

Yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt đến level 13.

- Tọa độ của lá tại: 40447, 51907 :Thu lượm xong là hoàn thành:


5. ĐIỂU THÚ CHÍ - HUYẾT NHÃN ƯNG 血眼鹰

Yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt đến level 13.

- Tọa độ con ưng này nằm ở: 40373, 52078:


Vẽ xong chim là hoàn thành Q:


6. ĐIỂU THÚ CHÍ - ĐỘC NHÃN MÈO 独眼猫

Yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt đến level 13.

- Chạy đến tọa độ gần đó tại : 40284, 52070.

Thường mấy nhiệm vụ này đơn giản thôi:7. THẢO MỘC CHÍ - U MINH THẢO 幽冥草.

Yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt đến level 13.

- Chạy ngược lên trên núi theo tọa độ: 40097, 52636:


F xong là hoàn thành:


B. CÂU CÁ.

8. THỦY SẢN CHÍ - ẤU SA 幼鲨

- Thời gian xuất hiện: 14:00 - 19:00 ( kênh chính, giờ Việt Nam)

Tọa độ: Bật M sẽ thấy cá xuất hiện trên bản đồ:


Chạy đến tọa độ sẽ thấy xuất hiện nhiệm vụ phụ:


Câu xong là hoàn thành:


9. THỦY SẢN CHÍ - SƠN KHẨU HẢI MAN 山口海鳗

- Thời gian xuất hiện: 7:00 - 11: 00  ( kênh chính, theo giờ Việt Nam)


Chạy đến tọa độ đã xác định:Câu xong là OK:- Candy -