Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đông Hải Ngọc Oa

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đông Hải Ngọc Oa


VI. ĐÔNG HẢI NGỌC OA 东海玉涡


1. BÁC VẬT CHÍ - XA CỪ THỦ XUYẾN 砗磲手串

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 7000 Tống Tiền cho Chủ Đảo.

- Đầu tiên chạy đến tọa độ 23384,11556, nhận nhiệm vụ ở ngay tại NPC A Nhu chỗ xuất phát bến tàu:


- Sau đó lượm 3 con Xa Cừ ở tọa độ: 23365, 11835. Ở khu vực ngoài biển cảng :


- Nói chuyện xong là hoàn thành nhiệm vụ:


2. BÁC VẬT CHÍ - THẤT BẢO TRẠC 七宝镯 ( NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VỚI 2 ĐỒ GIÁM KHÁC)

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 7k Tống Tiền cho Chủ Đảo. 

- Chạy đến tìm NPC bán Hàng Hóa ở đây:


- Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu mình phải đi câu cá ở trong hồ Ngoc Oa. Chạy qua tọa độ 23560,11426, sẵn tiện hoàn thành Q Địa Lý Chí - Ngọc Oa Nội Hồ.


Chạy đến một chút nữa là thấy được Q đang dang dở:


- Để câu được cá này cần trời sáng, từ 5h - 11h mới câu được. Câu được con cá này là làm luôn cả đôi Đồ Giám Thủy Sản Chí - Bảo Thạch Ngư.

- Mình đến đúng Q vào thời gian buổi sáng sớm:


Xác định cá trên bản đồ, chạy đến tọa độ để câu cá:


Câu xong sẽ hoàn thành Thủy Sản Chí - Bảo Thạch Ngư 宝石鱼


- Sau đó trở về lại NPC ban đầu:


Nói chuyện xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ: 


3. CHIM THÚ CHÍ - LINH KHỨU HỒ 灵嗅狐

Nhiệm vụ yêu cầu: Đẳng cấp Hàng Hải level 21. Mở Linh Khứu Hồ mới mở được các hải giám liên quan ở dưới.

Chạy đến tọa độ: 23333,11646


Vẽ con cáo này là OK:


Sau khi vẽ xong sẽ mở Đồ Giám tiếp theo.

4. BÁC VẬT CHÍ - LONG TIÊN HƯƠNG 龙涎香


Mình cứ làm theo lộ tuyến Q là được:


Chỉ cần như vậy là hoàn thành thu thập Long Thiên Hương.


Đồng thời cũng mở khóa nhiệm vụ Nữ Nhi Quốc.

5. NHÂN VĂN CHÍ - NỮ NHI QUỐC 女儿国


Q này làm rất dễ:


Còn mở khóa được Q Đồ Giám Thiên Long Hào.

6. NHÂN VĂN CHÍ - THIÊN LONG HÀO 天龙号


Nói chuyện với NPC là hoàn thành:


7. THẢO MỘC CHÍ - PHẤN THIẾU NỮ 粉少女

Thu thập hoa ở tọa độ: 23382,11375. Nếu như thấy hiển thị nhiệm vụ mà không thấy hoa:


Thì mình chuyển tọa độ đến: 23486,11126

Nếu không có nữa, mình di chuyển đến tọa độ: 23450, 11185:


Hoặc 23462, 11077:


Thu thập là hoàn thành:


8. ĐIỂU THÚ CHÍ - LAM HỒ ĐIỆP 懒蝴蝶

Tọa độ Đồ Giám tại: 23433, 11152.


Không nhìn thấy bướm nhỏ này nhỉ: 


9. THẢO MỘC CHÍ - THANH GIA 青椰

Thu thập Đồ Giám này tại tọa độ: 23318, 11408.


Nếu không thấy được vật phẩm có thể lượm thì mình đổi tọa độ khác ở 23808,11057.

Sau khi thu thập là hoàn thành:


P.S: Không tìm thấy nữa thì tìm ở tọa độ: 23518, 11030.

10. THỦY SẢN CHÍ - KHUÊ NGƯ 鲑鱼

- Nhiệm vụ yêu cầu: 11h - 17h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)

Xác định cá Khuê Ngư trên bản đồ:


- Chạy đến đó, xác định nơi câu cá, nó sẽ tự hiện Q:


Câu xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ:


- Candy -