Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Bảo Khoáng Sơn

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Bảo Khoáng Sơn


III. BẢO KHOÁNG SƠN 宝矿山.

1. BÁC VẬT CHÍ - LƯƠNG PHAN HẢI THÁI 
凉拌海菜

Lưu ý: 
Yêu cầu cấp thành tựu Viễn Dương Chi Lộ ( cấp Hàng Hải) lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5206354544để nhận Q từ NPC:- Sau đó chạy ngược lại về phía cảng để lượm Hải Thái tại: 5184254583
- Lượm xong quay lại trả Q cho NPC, làm thêm 1 Q nhỏ nữa là hoàn thành nhiệm vụ:


2. NHÂN VĂN CHÍ - NGŨ THẢI CHI ÂM 五彩之音

Yêu cầu: Cống 7000 Tống Tiền cho NPC Chủ Đảo.

- Chạy đến NPC ở tọa độ 5199254482 để nhận nhiệm vụ:
Sau đó chạy đến tọa độ 5207554556 để tìm Đinh Cô Nương :


Nói chuyện là hoàn thành:3. THẢO MỘC CHÍ - MÃ ĐÂU LINH 马兜铃

- Chạy đến tọa độ: 5217454337


Bấm F vào cây là hoàn thành:


4. NHÂN VĂN CHÍ - TÀI THẦN NGUYÊN BẢO 财神元宝

( Cống 7000 Tống Tiền cho Đảo chủ)

- Q này nằm ở trong sườn núi của quặng mỏ. Tọa độ: 52135, 54390. Cái này không phải trên này đâu:F không được ( vì địa hình). Muốn lượm rương bảo thì vào trong 1 cái động. Nhảy xuống núi, chạy theo hướng này:
Nhảy lên vách đá, lần theo tọa độ sẽ thấy được rương bảo:


Lượm xong là hoàn thành nhiệm vụ:


5. THẢO MỘC CHÍ - ĐẢO HỒ DƯƠNG 岛胡杨

Lưu ý:
 Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Tọa độ của nó tại: 52364,54428. Hoặc tại 52266,54381.Vẽ xong là hoàn thành Q:


6. BÁC VẬT CHÍ - ĐAN SA KHOÁNG 丹砂矿

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5219954176:Bấm F là xong:


7.  BÁC VẬT CHÍ - THẠCH MIÊN KHOÁNG 石棉矿

 Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Tọa độ của Khoáng tại: 5229754266:Bấm F là hoàn thành:8. ĐIỂU THÚ CHÍ - HẢI PHÙ KHUYỂN 鸟兽志

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5221354201:


Vẽ xong là OK:


9. ĐIỂU THÚ CHÍ - HẢI TƯỚC ĐẢN 海雀蛋

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy ngược về phía trên theo tọa độ: 5260954236.


Trứng chim nằm ngay trên núi:10. THỦY SẢN CHÍ - HẢI BIÊN BỨC 海蝙蝠

- Thời gian yêu cầu: 13:00 - 21:00 ( giờ Việt Nam).

- Đầu tiên chuyển kênh chính để xác định cá trong map:


- Chạy đến biểu tượng Hải Biên Bức để nhận Q làm nhiệm vụ:- Câu chuẩn cá là hoàn thành:


11. THỦY SẢN CHÍ - THÂM HẢI ĐÁI NGƯ 深海带鱼 

- Thời gian yêu cầu: 9:00 - 19:00 ( giờ Việt Nam).

- Chuyển kênh chính để xác định cá trong map:


Chạy đến nơi câu cá nhận nhiệm vụ:


- Câu xong là hoàn thành:


- Candy -