Clip Hướng dẫn Nghề Du Hiệp

Clip Hướng dẫn Nghề Du Hiệp
- Dụng cụ: Ngọc dò Bảo, Xẻng đào Bảo
- Xác định phương hướng dựa vào bản đồ thu nhỏ trên góc phải màn hình. Các bạn chia ra làm 4 hướng : Hướng 12h (Bắc -). Hướng 3h (Đông - ). Hướng 6h (Nam - ). Hướng 9h ( Tây - 西).Thực hiện : Na Nũng Nịu