Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Tiền Đường Cảng

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Tiền Đường Cảng
II. TIỀN ĐƯỜNG CẢNG.

- Để đến Tiền Đường Cảng, các bạn có thể trực tiếp từ chỗ Hàng Châu ( nếu ở đảo khác thì lựa chọn Phản Hồi Trung Nguyên 返回中原 -> Hàng Châu cảng 杭州港), nói chuyện với NPC là đến. 

1. TRONG THÀNH

Đầu tiên, chạy đến tọa độ (15569, 58001), bạn sẽ nhận được nhiệm vụ phụ tìm người:


Chạy sang trái, lên thẳng lầu trên theo đường này:


Sẽ nhìn thấy người đang nhìn về phía biển.


Nói chuyện xong sẽ nhận được Hải Giám Địa Lý Chí - Vọng Đông Hải 望东海


- Chạy xuống lầu, cũng ngay tại quán rượu ấy, chạy đến tọa độ (15591,58010, chúng ta sẽ gặp nhiệm vụ phụ nói chuyện với Thực Khách:


Sau đó nó sẽ yên cầu mình đi bắt đỉa:


Để bắt đỉa, chạy đến tọa độ 1506958814):


Trong quá trình chạy, mình cũng làm được luôn cả nhiệm vụ tìm đến Địa Lý Chí -  Bình An Tháp 平安塔 :


Tiện đôi đường ha!

Đến vị trí liền sẽ thấy đỉa, lượm nó là được: 


Bắt đủ 3 con xong, phải đưa nó cho đầu bếp chế biến:


Đi đường vòng trở lại thành trở về chỗ cũ (1559258008):


Tuy nhiên nhiều bạn sẽ thắc mắc: "Ủa, tui tìm đầu bếp chứ đâu phải thực khách!“ Vậy đầu bếp ở đâu?

Xoay lưng lại, đầu bếp ở ngay trên lầu tầng 2 nè: 


Đợi 10s để món ăn được hoàn thành ~ 


Sau đó làm theo nhiệm vụ chỉ dẫn là hoàn thành Bác Vật Chí - Xào Điệt Tử 炒蛭子:


Trong Bác Vật Chí này cũng có nhiệm vụ ẩn cần phải cống 3000 Tống Tiền cho Chủ Đảo mới mở được. Vậy thì ta quay sang chủ đảo ở đây ( hình biểu tượng cái mũ trên bản đồ):


Đau lòng cống cho nó 3000 Tống Tiền QVQ :


Sau đó chạy đến tọa độ 1549557848để nhận nhiệm vụ: Chạy theo hệ thống nhiệm vụ sẽ nhận được Trù Tán Đồ Giám 绸伞:


2. NGOÀI THÀNH.

- Chạy đến tọa độ này(1516757759):


Sau đó bấm F vật phẩm sẽ nhận được Thảo Mộc Chí - Nghênh Phàm Hoa 迎帆花: 


- Đi về phía bên trái, tọa độ (1484557888):


Sẽ bắt gặp nhiệm vụ ẩn:


Nhiệm vụ này yêu cầu mình từ 9:00 - 17: 00  tại chỗ này, mới câu được bản ghi chép Hoàng Nê Loa 黄泥螺.

Cho nên mình sẽ đổi ảnh chụp vào buổi sáng. Mọi người lưu ý trong khoảng thời gian này phải có bãi câu cá mới câu được nhé: 
Câu xong sẽ nhận được Thủy Sản Chí - Hoàng Nê Loa 黄泥螺.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta đổi địa điểm khác ở tọa độ: 1530058728


Ở chỗ này sẽ nhận được nhiệm vụ thu thập cây này:


Thu thập xong sẽ nhận được Đồ Giám Thảo Mộc Chí - Cát Tường Thảo 吉祥草:


Địa điểm cuối cùng ở tọa độ:1587158335


Sẽ gặp nhiệm vụ bắt câu được bản ghi chép Phục Hà Hổ Ngư 复虾虎鱼:


Thời gian để câu nó bắt đầu từ: 7:00 - 12:00 ( 7h sáng đến 12h trưa )

Đến thời gian, thấy biểu tượng cá trên bản đồ thì chạy đến: Câu xong hoàn thành thu thập Đồ Giám Thủy Sản Chí - Phục Hà Hổ Ngư 复虾虎鱼: 


- Candy -