Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Giang Dương Cảng

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Giang Dương Cảng
III. GIANG DƯƠNG CẢNG.

- Từ đất liền đến Giang Dương Cảng, mọi người có thể trở về đảo cá nhân nói chuyện với Thủy Thủ A Phàm là qua được:


- Đầu tiên, chạy đến tọa độ 718454171):


Nhiệm vụ này yêu cầu mình bay lên nóc nhà của Liễu Vọng Tháp 瞭望塔. Bay lên là hoàn thành Đồ Giám này.


- Thay đổi tọa độ khác ở 718553870:


Hái bông hoa này sẽ hoàn thành Đồ Giám Tiếu Đà Nhan 笑陀颜: 


- Tiếp tục chạy nhiệm vụ khác ở tọa độ 692353682tìm Thảo Mộc Chí :


Hái hoa này sẽ hoàn thành nhiệm vụ tìm Đồ Giám Mã An Đằng 马鞍腾: 


- Xuôi theo nhiệm vụ, chạy đến tọa độ 671953675để câu Ngao Giải  熬蟹, thời gian câu từ 17:00 - 22: 00 theo giờ Việt Nam: 


Nhắc nhở thêm 1 lần nữa, để xuất hiện bãi cá trên map bản đồ phải đổi kênh sang kênh chính nhé!


Đến sát ở chỗ đất liền ( không bị dính bơi) mới câu được cá:


Hoàn thành nhiệm vụ Đồ Giám Thủy Sản Chí - Ngao Giải 熬蟹:


- Đồ Giám tiếp theo, chạy đến tọa độ 747153716):


Đi lên đảo theo tọa độ là hoàn thành nhiệm vụ thu thập Hoàn Hình Tiều - Địa Lý Chí 环形礁

 

Ngược lên hướng phía trên bản đồ theo tọa độ 719654456để câu Điệp Ngư. Thời gian câu từ 11:00 - 19:00. Các bạn nhớ lưu ý để chạy:


Câu ở chỗ này xa quá không được thì đổi địa điểm: 


Thường thì câu 11s mới hoàn thành:


-    Candy -