Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Tuyền Châu Cảng

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Tuyền Châu Cảng


Để đến map Tuyền Châu Cảng, cách nhanh nhất của bạn là đi từ cảng Đông Việt để đến nơi này.


Tele đến đoạn này, nói chuyện với NPC:


Chọn tab 2 là đến cảng.


- Khi đến map này, có một số nhiệm vụ ẩn thu thập Đồ Giám, trong quá trình chạy Q các bạn có lẽ đã làm rồi nên mình không nhắc thêm nữa ha. Cũng dễ thôi.

- Ở mỗi đảo bao giờ cũng có luật lệ là cống cho NPC Chủ Đảo một lượng tiền nhất định mới mở được Q ẩn. Cho nên đầu tiên mình sẽ chạy đến NPC Chủ Đảo để cống cho ông ta ( thực ra là bà ta) 3000 Tống Tiền:
  

Sau đó chạy đến tọa độ 732545918 để tiếp nhiệm vụ.

P.S: Tuy nhiên mình hình như có Tống tiền, có làm rồi nên không nhận được nữa QVQ. Mọi người ai chưa cống thì cống để làm nhé.

- Thay đổi tọa độ khác, đến 713246074 nơi này, bạn sẽ hoàn thành được thu thập Đồ Giám Phương Thảo Tập:


Đi xích lên một tí ở cái đài này cũng nhận được nhiệm vụ ẩn:


Chạy đến mấy đóa hoa, click F để vẽ tranh:


Bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu thập Đồ Giám Hồng Tụ Lan 红袖兰


- Theo đường mòn, chạy đến tọa độ 713745912sẽ thu thập Địa Lý Chí - Vọng Hải Lâu 望海楼:


- Trong thành, đến tọa độ ( 7316 , 45907), sẽ xuất hiện nhiệm vụ ẩn:


Nói chuyện với ông già NPC, làm theo chỉ dẫn sẽ nhận được Bác Vật Chí - Đất Măng Đông 土笋冻: 


- Nào, bước cuối cùng để thu thập Đồ Giám trên đảo này chính là câu cá, đổi sang kênh chính, kiểm tra bản đồ. 


Hiện tại thời gian mà mình đang viết bài là buổi chiều, đủ để câu cá thu thập Đồ Giám - Tri Ngư. Thời gian câu từ 12:00 - 19: 00 giờ VN, tọa độ738945697: Câu xong hoàn thành nhiệm vụ!


- Với tọa độ khác là 772046507yêu cầu câu Hải Triết ( con sứa), thời gian yêu cầu từ 1:00 - 11:00  theo giờ Việt Nam.


Câu xong hoàn thành thu thập Đồ Giám Hải Triết 海蜇:


- Candy -