[GUIDE] Thành tựu "An cư lạc nghiệp"

[GUIDE] Thành tựu "An cư lạc nghiệp"


Sau khi Thành tựu gia viên "An cư lạc nghiệp" ở Tab 2 hình dưới


Thành tựu 1:


Thành tựu 2:
Thành tựu 3:
Thành tựu 4:
Ấn I tab 2- dòng cuối cùng thành tựu Gia viên ấm áp 温馨家园成就

Nói đơn giản hơn là thành tựu này yêu cầu đặt 11 món đồ nội thất vào gia viên. 
Yêu cầu vật phẩm nếu ko chú thích thì nhà nào lắp cũng đc.
Chú ý bạn nào đã có nhà và đồ nội thất rồi thì nên tháo ra và lắp lại từ đầu. 

Sau khi hoàn thành nhận đc: